Norsk psykiatrisk forening er størst

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antallet medlemskap i spesialforeningene er 14 483 per 29.3. 2005. Dette tilsvarer 0,76 spesialforeningsmedlemskap per legemedlem, en nedgang fra 0,79 per 1.1. 2004.

  Siden 1.1. 1999 har antallet spesialforeningsmedlemskap økt med 14,1 %. De siste 15 månedene har økningen bare vært 1,5 %. Hele økningen på 14,1 % er imidlertid ikke reell, ettersom den delvis har sammenheng med at medlemskap i spesialforeningene i større grad er blitt registrert i Legeforeningens medlemsregister.

  Ifølge Legeforeningens lover kan kun leger som er medlemmer av Legeforeningen være medlemmer av spesialforeningene. Ikke-leger kan imidlertid i visse tilfeller være medlemmer av spesialforeningene, ifølge spesialforeningenes egne lover. Disse registreres ikke i Legeforeningens medlemsregister og er således ikke inkludert i tabellen. Totalt tre medisinstudenter inngår i tallene for hver sin spesialforening. Medlemskap i spesialforeningene er frivillig. Det totale antallet leger som er medlemmer av spesialforeningene, er langt lavere enn 14 483, fordi mange leger er medlemmer av flere spesialforeninger.

  Legeforeningens sekretariat har ikke fullmakt til å melde leger inn eller ut av spesialforeningene, annet enn ved død eller utmelding av Legeforeningen. Spesialforeningene må selv melde fra til sekretariatet om inn- og utmeldinger, noe som gjøres i varierende grad. Enkelte spesialforeninger oppgir derfor høyere medlemstall enn i tabellen. Medlemsregisteret har trolig mangelfulle opplysninger om hvem som er medlemmer i en del spesialforeninger.

  Kvinneandelen er 25,4 % for alle spesialforeningsmedlemskap registrert i Legeforeningens medlemsregister. Dette er en kraftig økning fra 15 måneder tidligere. Kvinneandelen varierer meget sterkt mellom de ulike spesialforeningene og er høyest i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening med 73,5 %, fulgt av Norsk forening for palliativ medisin med 51,3 %. Norsk gynekologisk forening har nettopp blitt den tredje spesialforeningen der mer enn halvparten er kvinner (50,9 %).

  Blant alle Legeforeningens underforeninger er det ytterligere to foreninger med kvinneflertall, nemlig Norsk medisinstudentforening med 61,7 % og Yngre legers forening med 51,0 % kvinner.

  Tabell

  Medlemmer i spesialforeninger per 29. mars 2005. Prosent kvinner og menn. Totalt antall legemedlemmer

  Menn

  Kvinner

  Antall

  Den norske patologforening

  60,3

  39,7

  214

  Eldre lægers forening

  80,8

  19,2

  443

  Foreningen for norske leger i utlandet

  76,9

  23,1

  26

  Medisinsk for.f.mental retardasjon og habilitering

  69,6

  30,4

  56

  Norsk anestesiologisk forening

  74,2

  25,8

  706

  Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

  26,5

  73,5

  211

  Norsk barnekirurgisk forening

  87,0

  13,0

  23

  Norsk barnelegeforening

  59,5

  40,5

  610

  Norsk cardiologisk selskap

  86,4

  13,6

  472

  Norsk dermatologisk selskap

  63,6

  36,4

  154

  Norsk endokrinologisk forening

  79,9

  20,1

  159

  Norsk flymedisinsk forening

  92,2

  7,8

  141

  Norsk for.f.allergologi/immunopatologi

  79,8

  20,2

  252

  Norsk for.f.fysikalsk medisin og rehabilitering

  66,5

  33,5

  200

  Norsk for.f.gastroenterologisk kirurgi

  85,5

  14,5

  172

  Norsk for.f.håndkirurgi

  95,1

  4,9

  61

  Norsk for.f.immunologi/transfusjonsmedisin

  78,6

  21,4

  56

  Norsk for.f.infeksjonsmedisin

  72,1

  27,9

  258

  Norsk for.f.intervesjonsradiologi

  90,7

  9,3

  86

  Norsk for.f.klinisk farmakologi

  80,0

  20,0

  45

  Norsk for.f.klinisk nevrofysiologi

  76,9

  23,1

  39

  Norsk for.f.lungemedisin

  79,7

  20,3

  231

  Norsk for.f.maxillofacial kirurgi

  91,3

  8,7

  23

  Norsk for.f.med.mikrobiologi

  62,5

  37,5

  128

  Norsk for.f.med.rusmiddelproblematikk

  72,6

  27,4

  62

  Norsk for.f.medisinsk biokjemi

  90,1

  9,9

  91

  Norsk for.f.medisinsk genetikk

  64,3

  35,7

  42

  Norsk for.f.nukleærmedisin

  66,7

  33,3

  3

  Norsk for.f.otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

  83,0

  17,0

  353

  Norsk for.f.palliativ medisin

  48,7

  51,3

  76

  Norsk for.f.pediatrisk radiologi

  62,1

  37,9

  29

  Norsk for.f.reumakirurgi

  92,3

  7,7

  65

  Norsk for.f.sjøfartsmedisin

  98,1

  1,9

  158

  Norsk for.f.ultralyddiagnostikk

  76,0

  24,0

  196

  Norsk gastroenterologisk forening

  86,2

  13,8

  463

  Norsk geriatrisk forening

  66,9

  33,1

  163

  Norsk gynekologisk forening

  49,1

  50,9

  636

  Norsk idrettsmedisinsk forening

  79,9

  20,1

  548

  Norsk indremedisinsk forening

  87,2

  12,8

  618

  Norsk karkirurgisk forening

  94,0

  6,0

  134

  Norsk katastrofemed.forening

  97,6

  2,4

  42

  Norsk kirurgisk forening

  86,0

  14,0

  964

  Norsk militærmedisinsk forening

  97,6

  2,4

  124

  Norsk nevrokirurgisk forening

  96,6

  3,4

  58

  Norsk nevrologisk forening

  66,0

  34,0

  371

  Norsk nevroradiologisk forening

  86,5

  13,5

  37

  Norsk nyremedisinsk forening

  86,2

  13,8

  109

  Norsk oftalmologisk forening

  74,9

  25,1

  366

  Norsk onkologisk forening

  59,8

  40,2

  82

  Norsk ortopedisk forening

  91,1

  8,9

  485

  Norsk plastikkirurgisk forening

  84,5

  15,5

  84

  Norsk psykiatrisk forening

  59,0

  41,0

  1 133

  Norsk radiologisk forening

  63,1

  36,9

  455

  Norsk revmatologisk forening

  56,6

  43,4

  228

  Norsk selskap for allmennmedisin

  73,2

  26,8

  1 013

  Norsk selskap for craniofacial kirurgi

  81,3

  18,8

  16

  Norsk selskap for hematologi

  83,3

  16,7

  102

  Norsk thoraxkirurgisk forening

  98,0

  2,0

  99

  Norsk trygdemedisinsk forening

  87,2

  12,8

  133

  Norsk urologisk forening

  88,3

  11,7

  179

  Totalt

  74,6

  25,4

  14 483

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media