Minst vekst i nord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det har vært kraftig vekst i medlemstallet i alle avdelinger de siste ti år. Lavest har medlemsveksten vært blant legene i Finnmark og i Sogn Fjordane.

  I løpet av de siste knappe ti årene har veksten i antallet legemedlemmer vært størst i Akershus, Sør-Trøndelag og Rogaland.

  Tabellen viser alle medlemmer i Legeforeningen fordelt på avdeling per 5.10. 1995 og per 1.1. 2005. Disse medlemstallene inkluderer også ikke-yrkesaktive. Det fremgår at det har vært en meget kraftig vekst i medlemstall i alle avdelinger. I løpet av denne perioden har antallet legemedlemmer økt med 35,5 %, mens antallet studentmedlemmer har økt med 63,1 % – totalt 39,1 %. Dette gjenspeiler i stor grad veksten i antallet leger og medisinstudenter.

  Stabil andel

  Stabil andel

  Blant leger i Norge ligger andelen medlemmer av Legeforeningen stabilt mellom 90 % og 95 %. Blant studentmedlemmene har medlemstallet ligget stabilt omkring 3 400 ved begynnelsen av året siden 2001. For studentene er medlemstallet økende i Norge, men synkende i utlandet.

  Vi har tidligere sett at veksten i antallet legemedlemmer har vært høyest i de fire største yrkesforeningene, dvs. blant sykehusleger, allmennleger og privatpraktiserende spesialister. Aller størst har veksten vært blant medlemmer i Yngre legers forening (Ylf), som per 19.1. 2005 hadde 5 711 medlemmer, et medlemstall som vil øke ytterligere når cand.med.-eksamen fra Universitetet i Oslo i januar er registrert.

  Sentraliseringstendens?

  Sentraliseringstendens?

  Det fremgår at den relative veksten i antallet legemedlemmer er lavest i de fire nordligste fylkene, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Telemark. Disse fylkesavdelingene har alle en økning i medlemstallet under totalen for alle legemedlemmer på 35,5 %. Klart lavest er veksten i Finnmark med 20,5 %. Med unntak av Troms er disse fylkene kjennetegnet ved at andelen sykehusleger er relativt lav.

  Høyest er den relative veksten i Akershus med 48,8 %, Sør-Trøndelag med 47,7 %, Rogaland med 46,0 % og Vestfold med 44,2 %. Dette gjenspeiler trolig i stor grad også at veksten i antallet sykehusleger har vært størst i disse fylkene.

  Det ser dermed ut til at utviklingen i legefordelingen fylkesvis i løpet av de siste ti årene gjenspeiler en viss sentraliseringstendens og en økende andel sykehusleger. Men sentraliseringstendensen er ikke helt entydig, ettersom veksten i Oslo er på bare 29,7 % – altså klart lavere enn medlemsveksten totalt sett.

  Tabell

  Antall medlemmer i avdelingene 1995 – 2005

  1995

  2005

   % økning

  Østfold

  594

  821

  38,2

  Akershus

  1 045

  1 555

  48,8

  Oslo

  3 334

  4 325

  29,7

  Hedmark

  461

  628

  36,2

  Oppland

  438

  611

  39,5

  Buskerud

  571

  804

  40,8

  Vestfold

  482

  695

  44,2

  Telemark

  442

  572

  29,4

  Aust-Agder

  252

  321

  27,4

  Vest-Agder

  425

  570

  34,1

  Rogaland

  805

  1 175

  46,0

  Hordaland

  1 381

  1 894

  37,1

  Sogn og Fjordane

  264

  328

  24,2

  Møre og Romsdal

  569

  755

  32,7

  Sør-Trøndelag

  817

  1 207

  47,7

  Nord-Trøndelag

  298

  393

  31,9

  Nordland

  580

  740

  27,6

  Troms

  640

  858

  34,1

  Finnmark

  185

  223

  20,5

  Utland

  387

  450

  16,3

  Norsk medisinstudentforening

  2 108

  3 439

  63,1

  Totalt

  16 078

  22 364

  39,1

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media