Mange konverteringer av spesialistgodkjenninger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antallet spesialistgodkjenninger som er konvertert fra EU/EØS var per 1.10. 2006 allerede høyere enn i hele 2005.

  Dette skyldes i liten grad konverteringer fra de ti nye EU-landene (som i 2005), men først og fremst et økende antall spesialistgodkjenninger som er overført fra Sverige og Tyskland.

  Totalt er det hittil i 2006 overført 295 spesialistgodkjenninger fra EU/EØS, mot 288 i hele 2005 og 238 i hele 2004. Antallet var høyest i 1998 med 474 overføringer, deretter sank det frem til 2004. Totalt er det siden Norge sluttet seg til EØS-avtalen fra 1. januar 1994 overført 3 601 spesialistgodkjenninger fra EU/EØS. Av disse er 3 131 spesialistgodkjenninger fortsatt gyldige i Norge, og 1 780 av disse er overført fra Sverige. Deretter følger Danmark, Tyskland, Island og Finland. Minst 289 av de fortsatt gyldige overføringene av spesialistgodkjenninger fra EU/EØS gjelder norske statsborgere.

  Flest anestesiologer

  Flest anestesiologer

  Av spesialistgodkjenningene som er overført fra EU/EØS og som fortsatt er gyldige, er det 403 i anestesiologi, 324 i indremedisin, 306 i allmennmedisin, 274 i generell kirurgi, 257 i fødselshjelp og kvinnesykdommer, 234 i ortopedisk kirurgi og 209 i radiologi. I allmennmedisin er det totalt overført 767 spesialistgodkjenninger siden 1994. Antallet har vært synkende siden 1998 da det ble overført totalt 111 spesialistgodkjenninger i allmennmedisin. Spesialistgodkjenninger i allmennmedisin kan kun overføres fra nordiske land.

  Av alle spesialistgodkjenningene som er overført fra EU/EØS, er det bare et mindretall som gjelder leger som arbeider i Norge per i dag. Særlig når det gjelder overføringene fra Sverige og Danmark er gjennomtrekket meget stort.

  Færre fra nye EU-land

  Færre fra nye EU-land

  I 2005 skyldtes økningen i spesialistgodkjenninger fra EU/EØS at det var 57 overføringer fra de ti nye EU-landene fra 1.5.2004, mens det hittil i 2006 bare er overført 14 spesialistgodkjenninger fra disse landene. Dersom vi ser på statsborgerskap, er det imidlertid gitt totalt 71 spesialistgodkjenninger til borgere fra disse landene i 2005 og 47 hittil i 2006.

  Totalt er det hittil i 2006 overført 155 spesialistgodkjenninger fra Sverige, mot 129 i hele 2005. Dette antallet er allerede nå det høyeste siden 2000 til tross for at antallet svenske leger i Norge er synkende. Av spesialistgodkjenningene overført fra Sverige i 2006 er det flest i radiologi (25), deretter følger anestesiologi (21), ortopedisk kirurgi (18) og fødselshjelp og kvinnesykdommer (14). Det er bare en mindre andel av spesialistgodkjenningene overført fra Sverige som gjelder svenske leger som blir værende i Norge på lengre sikt.

  Fra Tyskland er det hittil i 2006 overført 44 spesialistgodkjenninger, mot 22 i hele 2005. Dette er også det høyeste antallet siden 2000. Blant spesialistgodkjenningene overført fra Tyskland hittil i 2006 ligger radiologi og ortopedisk kirurgi på topp.

  Allmennmedisin

  Allmennmedisin

  Også fra Danmark er det per 1.10. 2006 overført flere spesialistgodkjenninger enn i hele 2005. Antallet er imidlertid lavere enn i 2004. For spesialistgodkjenningene som hittil i 2006 er overført fra Danmark, ligger allmennmedisin på topp og ortopedisk kirurgi på andreplass.

  Det er også verdt å merke seg at av totalt 23 spesialistgodkjenninger i ortopedisk kirurgi som hittil i år er overført fra EU/EØS, gjelder fem norske statsborgere. Disse er overført fra Danmark, Sverige og Tyskland.

  Listen over godkjente spesialister er tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=57306

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media