Kvinner er underrepresentert blant de tillitsvalgte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Av alle legemedlemmer av Legeforeningen, er ca. 13 % registrert med verv i medlemsregisteret. Kvinner er klart underrepresentert, spesielt blant hovedtillitsvalgte og i avdelingsstyrene.

  Ordet «tillitsvalgt» brukes i ulike betydninger i Legeforeningen. I denne sammenheng gjelder det alle som står registrert med et verv i Legeforeningens medlemsregister. Dette omfatter tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, medlemmer av landsstyret, avdelingsstyrene, yrkesforeningsstyrene, spesialforeningsstyrene og spesialitetskomitéene. Vararepresentanter er medregnet.

  En av fire har mer enn ett verv

  En av fire har mer enn ett verv

  Totalt er det registrert 3 634 besatte verv, fordelt på 2 534 ulike personer i Legeforeningen. Gjennomsnittlig antall verv per person er 1,45 for menn og 1,40 for kvinner. 25,1 % er registrert med mer enn ett verv, og 22 personer eller 0,87 % er registrert med seks verv eller flere. 40 personer (1,58 %) har fem verv.

  32,3 % av alle personer som er registrert med verv, er kvinner, mens 31,5 % av vervene holdes av kvinner. Til sammenlikning er kvinneandelen blant alle Legeforeningens medlemmer 39,6 %. Ettersom forholdsvis få av de registrerte vervene holdes av medisinstudenter, medlemmer i utlandet og alderspensjonister, er disse holdt utenfor sammenlikningen. Blant yrkesaktive legemedlemmer under 70 år i Norge som er registrert med verv, er andelen kvinner 32,4 %. Blant alle medlemmer i tilsvarende gruppe er andelen kvinner 37,5 %.

  Høy andel kvinner i yrkesforeningsstyrene

  Høy andel kvinner i yrkesforeningsstyrene

  Det er lavest kvinneandel (26,6 %) blant de 169 registrerte i avdelingsstyrene, og blant de 561 registrerte hovedtillitsvalgte (26,7 %). Kvinneandelen er høyest i yrkesforeningsstyrene med 41,7 %, men dette utgjør bare 20 av totalt 48 personer. Tatt i betraktning at de fleste av medlemmene av spesialitetskomitéene er godkjente spesialister, er kvinneandelen her forholdsvis høy, med 34,4 % kvinner blant de 209 registrerte medlemmene av komitéene. Kvinneandelen i styrene i spesialforeningene er lavere, hvor det er 30,1 % kvinner av totalt 296 registrerte.

  Vi har også sett på andelen med verv blant alle medlemmer av fylkesavdelingene, yrkesforeningene og spesialforeningene, uansett hvilken type verv det er tale om. Totalt sett er det flest personer med verv i Norsk Overlegeforening (Of) og i Oslo legeforening. Andelen av medlemmene som har verv, er desidert høyest blant medlemmer av Leger i Samfunnsmedisinsk Arbeid (LSA), med 24 %. Det er også denne yrkesforeningen som i mange år har vært mest overrepresentert i landsstyret. Lavest er andelen med verv blant medlemmer av Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), med 7,7 %. Nest lavest er andelen i Yngre legers forening (Ylf) med 8,4 %. Blant avdelingene er andelen med verv høyest i Sogn og Fjordane legeforening, med 17,3 % og lavest i Østfold lægeforening med 9,1 %.

  Blant de 926 medlemmene i Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) har 242 medlemmer verv, til tross for at dette bare er den tredje største av Legeforeningens spesialforeninger. Norsk psykiatrisk forening som har 1 156 medlemmer og som er den største av spesialforeningene, er svakere representert med 147 personer med verv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media