Minst en av ti leger i Norge er utdannet i Tyskland

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  30 – 40 % av legene i Norge er utdannet i utlandet. De fleste av disse har eksamen fra Tyskland, Danmark, Sverige, Polen, Ungarn, Irland og Nederland.

  Av de 18 287 legene under 67 år i Norge er 96,5 % medlemmer av Legeforeningen, ifølge Legeforeningens legeregister per 21.4. 2006. Av de øvrige har litt over halvparten vært medlemmer de siste ti årene. 37,9 % er kvinner, og 54 % er godkjente spesialister.

  15,3 % av legene i Norge (2 820 personer) er utenlandske statsborgere. Denne andelen er nå svakt synkende. Mens forholdsvis få av disse har gjennomført sin medisinske grunnutdanning i Norge, er det svært mange norske statsborgere som har gjennomført medisinstudiet i utlandet. Dessverre har vi noe ufullstendige data for eksamenssted tilbake i tid. Men blant leger i Norge i dag er det trolig langt flere norske enn utenlandske statsborgere med medisinsk grunnutdanning fra utlandet.

  Gruppen «ukjent eksamensland eller andre» inkluderer både de legene som står uten registrert eksamenssted og leger med eksamenssted som vi ikke har fordelt på land, eller land som vi har registrert mindre enn fire leger med eksamen fra. Vi må anta at det blant legene uten registrert eksamenssted er et betydelig antall som har eksamen fra utlandet.

  Det er også svært mange leger med cand.med. eksamen fra Norge som har gjennomført store deler av sin medisinske utdanning i utlandet. Alt i alt kan vi derfor anta at minst 40 % av legene i Norge har enten hele eller deler av sin medisinske utdanning fra utlandet.

  Andelen norske statsborgere vil variere betydelig mellom ulike studieland. Den høyeste andelen finner vi blant leger utdannet i Tyskland, Polen, Ungarn, Irland, Nederland og Østerrike. Det er også en langt høyere andel norske statsborgere blant leger i Norge utdannet i Danmark enn blant leger i Norge utdannet i Sverige.

  Tabell

  Leger under 67 år i Norge etter land hvor medisinsk embetseksamen er avlagt.

  Land

  Antall

    % av alle

  Norge

  10 873

  59,5

  Ukjent eksamensland eller andre

  2 329

  12,7

  Tyskland

  1 808

  9,9

  Danmark

  594

  3,2

  Sverige

  515

  2,8

  Polen

  352

  1,9

  Ungarn

  300

  1,6

  Irland

  216

  1,2

  Nederland

  186

  1,0

  Østerrike

  115

  0,6

  Island

  104

  0,6

  Storbritannia

  101

  0,6

  Sveits

  89

  0,5

  Irak

  77

  0,4

  Serbia & Montenegro

  74

  0,4

  Bosnia Hercegovina

  64

  0,3

  Russland

  55

  0,3

  Belgia

  51

  0,3

  Tsjekkia

  40

  0,2

  Frankrike

  35

  0,2

  Finland

  33

  0,2

  Litauen

  32

  0,2

  Australia

  32

  0,2

  India

  25

  0,1

  Pakistan

  23

  0,1

  Kroatia

  17

  0,1

  Italia

  16

  0,1

  Spania

  14

  0,1

  Bulgaria

  13

  0,1

  Romania

  12

  0,1

  Slovakia

  11

  0,1

  Iran

  11

  0,1

  Estland

  10

  0,1

  Afghanistan

  9

  0,0

  Egypt

  8

  0,0

  Kina

  8

  0,0

  Malta

  7

  0,0

  Syria

  6

  0,0

  Sudan

  5

  0,0

  Tyrkia

  5

  0,0

  Cuba

  4

  0,0

  Hellas

  4

  0,0

  USA

  4

  0,0

  Totalt

  18 287

  100,0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media