Minst en av ti leger i Norge er utdannet i Tyskland

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

30 – 40 % av legene i Norge er utdannet i utlandet. De fleste av disse har eksamen fra Tyskland, Danmark, Sverige, Polen, Ungarn, Irland og Nederland.

Av de 18 287 legene under 67 år i Norge er 96,5 % medlemmer av Legeforeningen, ifølge Legeforeningens legeregister per 21.4. 2006. Av de øvrige har litt over halvparten vært medlemmer de siste ti årene. 37,9 % er kvinner, og 54 % er godkjente spesialister.

15,3 % av legene i Norge (2 820 personer) er utenlandske statsborgere. Denne andelen er nå svakt synkende. Mens forholdsvis få av disse har gjennomført sin medisinske grunnutdanning i Norge, er det svært mange norske statsborgere som har gjennomført medisinstudiet i utlandet. Dessverre har vi noe ufullstendige data for eksamenssted tilbake i tid. Men blant leger i Norge i dag er det trolig langt flere norske enn utenlandske statsborgere med medisinsk grunnutdanning fra utlandet.

Gruppen «ukjent eksamensland eller andre» inkluderer både de legene som står uten registrert eksamenssted og leger med eksamenssted som vi ikke har fordelt på land, eller land som vi har registrert mindre enn fire leger med eksamen fra. Vi må anta at det blant legene uten registrert eksamenssted er et betydelig antall som har eksamen fra utlandet.

Det er også svært mange leger med cand.med. eksamen fra Norge som har gjennomført store deler av sin medisinske utdanning i utlandet. Alt i alt kan vi derfor anta at minst 40 % av legene i Norge har enten hele eller deler av sin medisinske utdanning fra utlandet.

Andelen norske statsborgere vil variere betydelig mellom ulike studieland. Den høyeste andelen finner vi blant leger utdannet i Tyskland, Polen, Ungarn, Irland, Nederland og Østerrike. Det er også en langt høyere andel norske statsborgere blant leger i Norge utdannet i Danmark enn blant leger i Norge utdannet i Sverige.

Leger under 67 år i Norge etter land hvor medisinsk embetseksamen er avlagt.

Land

Antall

  % av alle

Norge

10 873

59,5

Ukjent eksamensland eller andre

2 329

12,7

Tyskland

1 808

9,9

Danmark

594

3,2

Sverige

515

2,8

Polen

352

1,9

Ungarn

300

1,6

Irland

216

1,2

Nederland

186

1,0

Østerrike

115

0,6

Island

104

0,6

Storbritannia

101

0,6

Sveits

89

0,5

Irak

77

0,4

Serbia & Montenegro

74

0,4

Bosnia Hercegovina

64

0,3

Russland

55

0,3

Belgia

51

0,3

Tsjekkia

40

0,2

Frankrike

35

0,2

Finland

33

0,2

Litauen

32

0,2

Australia

32

0,2

India

25

0,1

Pakistan

23

0,1

Kroatia

17

0,1

Italia

16

0,1

Spania

14

0,1

Bulgaria

13

0,1

Romania

12

0,1

Slovakia

11

0,1

Iran

11

0,1

Estland

10

0,1

Afghanistan

9

0,0

Egypt

8

0,0

Kina

8

0,0

Malta

7

0,0

Syria

6

0,0

Sudan

5

0,0

Tyrkia

5

0,0

Cuba

4

0,0

Hellas

4

0,0

USA

4

0,0

Totalt

18 287

100,0

Anbefalte artikler