Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Siri Lunde

Leder

Brev til redaktøren

Emilio Besada
Erna Harboe
Jan Kristian Damås
Roald Omdal
Stig S. Frøland
Haakon Sjursen

Rettelse

Marit Tveito
Kiarash Tazmini
Heidi Nygaard Bakken
Fredrik Hellem Schjesvold

Kommentarartikkel

Tore Gude
Signe Karen Dørheim
Hanne Marit Bjørgaas
Hans Kristian Maridal

Nyheter

Petter Gjersvik

Verdens helse

Ingrid Skinlo Rokstad
Kristoffer Brodwall

Originalartikkel

Hogne Sandvik
Steinar Hunskår
Esperanza Diaz
Hogne Sandvik
Steinar Hunskår
Esperanza Diaz

Oversiktsartikkel

Knud Landmark
Carina S. Alm
Silja Skogstad Tuv
Maren Cecilie Strand
Ritva Karinen
Elisabeth Leere Øiestad
Asbjørg S. Christophersen
Vigdis Vindenes

Medisinen i bilder

Andreas Austgulen Westin
Wenche Rødseth Brede
Ketil Arne Espnes

Noe å lære av

Jolanta Lorentzen
Øystein Hagtvedt
Petr Uher
Tor Aaberg

Kronikk

Helse og jus

María Sigurjónsdóttir
Bjørn Østberg

Språkspalten

Trine B. Haugen
Erlend Hem
Geir W. Jacobsen

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Marit Helene Hem
Marit Hafting
Johan A. Aarli

Aktuelt i foreningen

Stein Runar Østigaard

Intervju

Kuriosa

Oss imellom

Gunn Marit Seberg