FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Joseph McDermott/Illustration Ltd

Ifølge spesialistutdanningens målbeskrivelse skal allmennlegen ha «kunnskap om alle sykdommer og helseplager» og «behandle hele mennesket i sin sosiale kontekst» fra fødsel til død. Dertil skal hun «ferdigutrede og behandle de fleste». Skal det være noe mer før vi stenger?

Anbefalte artikler