E. Harboe og medarbeidere svarer:

Erna Harboe, Jan Kristian Damås, Roald Omdal, Stig S. Frøland, Haakon Sjursen Om forfatterne
Artikkel

Emilio Besada utdyper og presiserer i sitt innlegg hvordan rituximabbehandling griper inn i immunsystemet. Vi takker for gode tilleggsopplysninger som vi slutter oss til.

Anbefalte artikler