Om vill-laks og oppdrettsleger

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Leger og laks er de gruppene som har mistet mest makt de siste 20 årene. Laksen er gått fra å være vill til å gå på beite. Det spørs om ikke dere er gått fra å være vill-leger til å være oppdrettsleger.

  Kristian I. Fanghol (t.v), Paul Leer-Salvesen og Hege Gjessing på Hurtigruta. Foto Tove Myrbakk
  Kristian I. Fanghol (t.v), Paul Leer-Salvesen og Hege Gjessing på Hurtigruta. Foto Tove Myrbakk

  Professor i teologi ved Universitetet i Agder Paul Leer-Salvesen åpnet Hurtigruteseminaret med å utfordre legene til å rykke litt mer i snøret. Han problematiserte tendensen han ser med at offentlig ansatte er redde for å si sin mening i åpne fora. De blir stemplet som illojale fordi ledelsen ikke ser forskjell på lojalitet og lydighet. Arbeidsgivere må tåle en viss grad av kritikk i det offentlige rom.

  – Lydigheten er blind, lojaliteten er seende, det bør ledere være seg bevisst, understreket han, men etterlyste samtidig mer mot til å vise uenighet i det offentlige rom.

  Lojal mot hvem?

  Lojal mot hvem?

  Ofte brukes begrepet lojalitet som en relasjon som går kun oppover i systemet. Det er ofte snakk om kryssende lojaliteter; det være seg kollegalojalitet – på godt og vondt, lojalitet mot det sivile samfunn, mot egne verdier og egen bakgrunn. Hva når disse lojalitetene kolliderer med hverandre? Disse ulike formene for lojalitet er noe man må leve med, de gir en sunn og god smerte.

  Hvor er legene?

  Hvor er legene?

  Leer-Salvesen stilte forsamlingen følgende spørsmål: Hvor er legene i den offentlige debatt? Blir dere bremset av lederne? Hvorfor overlater dere arenaen til professorer og ukvalifiserte politikere?

  Minst ti hender i været og mange interessante betraktninger på løpende bånd:

  – Det må være en åpen debatt og høyt under taket.

  – Det er stort misforhold mellom det ledelsen sier om at de ønsker debatt og det som skjer når noen går ut med kritikk.

  – Vi må spørre oss selv om det er vi som er feige, vi må granske oss selv og kanskje være hakket modigere.

  – Mange er rett og slett redde for jobbene sine.

  President Hege Gjessing ser gjerne nærmere på hvordan Legeforeningen kan lage en strategi for å støtte leger som deltar i den offentlige debatt.

  Kommunikasjonsdirektør i Helse Nord Kristian I. Fanghol ønsket også mer offentlig debatt om helsetjenesten velkommen.

  Paul Leer-Salvesen fikk siste ord. – Jeg ønsker at vi som nordmenn kunne lære å sette mer pris på den velbegrunnede uenigheten. Det ville berike den offentlige debatten.

  Jobbglidning var også tema på seminaret. Dette kan du lese mer om i en senere utgave av Aktuelt i foreningen. Se også mer informasjon fra Hurtigruteseminaret i Doktor i Nord: www.legeforeningen.no/nordland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media