Kronisk stress disponerer for forkjølelse

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kronisk psykisk stress øker risikoen for mange sykdommer, bl.a. øvre luftveisinfeksjoner, men sykdomsmekanismene er ikke godt kartlagt.

  I en ny studie om betydningen av stress og sykdom inngikk både data fra tidligere studier og fra nye eksperimenter (1). Stress og glukokortikoidresistens ble målt før forsøkspersonene ble eksponert for forkjølelsesvirus, satt i karantene og så testet daglig i fem dager. Virusutskilling i nesen, symptomer og tegn på forkjølelse (som først og fremst skyldes lokale betennelsescytokiner), slimhinnefunksjon og en rekke andre potensielle forklaringsvariabler ble registrert. Kronisk stress, bl.a. mellommenneskelige konflikter og arbeidsløshet, ble målt med en stressindeks ved bruk av et standardisert, semistrukturert intervju.

  Stressindeks var assosiert med glukokortikoidresistens, men ikke med kortisolnivåer i plasma. Økt virusinfeksjon og kraftigere forkjølelsessymptomer var også assosiert med glukokortikoidresistens. Resultatene tilsier at kronisk stress demper cellers reaksjon på kortisol. Dermed svekkes en naturlig avbrytermekanisme for betennelsesreaksjonen. Det kan synes paradoksalt at betennelse, som tjener til forsvar for infeksjon, synes å øke mottakeligheten for forkjølelsesvirus.

  – Det er en allmenn erfaring at man lettere blir forkjølet i perioder med langvarig stress, sier professor Halvor Rollag, Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus. – Ved å inokulere rhinovirus i nesen på frivillige forsøkspersoner har man funnet en positiv korrelasjon mellom stressnivå og infeksjonsmottakelighet, der økte kortisol- og noradrenalinnivåer, ubalanse mellom ulike cytokiner og reduserte IgA-nivåer i slimhinner er lansert som forklaringer. At betennelse kan øke mottakeligheten for infeksjon, kan muligens forklares ved at betennelsescytokiner som TNF-α stimulerer replikasjon av en rekke virus. Denne studien viser at stressindusert kortisolresistens kan være en av faktorene som knytter psyke og soma sammen, sier Rollag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media