Finnes det stamceller i oesophagus?

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I oesophagus finnes det ikke stamceller, men progenitorceller som raskt kan veksle mellom cellulær homøostase og reparasjon.

  Sykdommer i oesophagus, slik som refluksøsofagitt og kreft, øker i forekomst, men hva slags type celler som fornyer og reparerer oesophagusepitelet, er omdiskutert. I en musemodell fant britiske og amerikanske forskere at oesophagusepitelet, i motsetning til mange andre vev, ikke inneholder stamceller (1). I stedet blir epitelet vedlikeholdt av en cellepopulasjon som deler seg i enten prolifererende eller differensierende datterceller med like stor sannsynlighet. Ved vekststimulering med all-trans-retinsyre var balansen mellom de to veiene uendret, men celledelingen økte. Etter skade skjedde det imidlertid en rask og reversibel forskyvning til danning av et overskudd av prolifererende celler inntil skaden var helet.

  – Vi forstår stadig bedre hvilken rolle stamceller spiller i ulike organer, sier professor Jan E. Brinchmann, seksjonsleder ved Immunologisk institutt, Oslo universitetssykehus og forskningsgruppeleder ved Nasjonalt senter for stamcelleforskning.

  – Den vanlige oppfatningen er at det er en liten populasjon svært umodne stamceller som deler seg langsomt, og som gir opphav til en eller flere populasjoner med progenitorceller, som så kan dele seg raskt og utvikler seg til endedifferensierte celler som ikke deler seg. Slik er det i beinmarg, hud, hjerne og tynntarm, men altså ikke i oesophagus.

  I denne studien fant ikke forskerne den langsomtdelende stamcellepopulasjonen, og de endedifferensierte cellene viste seg å ha delingspotensial når en skade skulle repareres. Denne forskningen gir oss interessant kunnskap om organers homøostase og reparasjonsevne og kan bety mye for vår forståelse av hvordan kreft oppstår i forskjellige organer, sier Brinchmann.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media