Full støtte til arbeidet med fastlegeforskriften

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi har nå fått en forskrift som ikke ødelegger fastlegeordningen, selv om viktige utfordringer gjenstår.

  Arbeidet med en opptrappingsplan for fastlegeordningen er allerede påbegynt, og det er også behov for en legevaktreform for å sikre gode legevakttjenester til befolkningen over hele landet. Det sa Allmennlegeforeningens leder Trond Egil Hansen under foreningens ekstraordinære landsrådsmøte i slutten av september.

  Hansen fremhevet også behovet for å få fart på nødvendig IKT-utvikling i helsetjenesten. Han understreket at det må arbeides videre med å utvikle fastlegeordningen slik det er fastlagt i styrets arbeidsprogram som ble enstemmig vedtatt på foreningens ordinære landsrådsmøte i mai.

  Allmennlegeforeningen hadde innkalt til det ekstraordinære landsrådsmøtet for å drøfte fastlegeforskriften. Landsrådet ga sin fulle tilslutning til ledelsens vurderinger og arbeid med forskriften og fattet følgende vedtak:

  «Landsrådet ber Allmennlegeforeningens styre om, i samarbeid med Legeforeningens sentralstyre, å arbeide aktivt for en forpliktende opptrappingsplan for fastlegeordningen. Opptrappingsplanen må finansieres og iverksettes så snart som mulig. Allmennlegeforeningen bes å jobbe aktivt for at innholdet i opptrappingsplanen er solid forankret blant praktiserende allmennleger.»

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media