Marlene og mumimamma

Marit Tveito Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012: 132: 2122 – 4

I Tidsskriftet nr. 18/2012, side 2122 skal tittelen lyde Marlene og mummimamma (ordet skal bokstaveres slik også to steder i det første avsnittet). På side 2123, 3. spalte skal stå:

Overlege Anton Jervell, som hadde tatt initiativet, blandet seg ikke inn.

Vi beklager feilene, de er rettet på nett.

Anbefalte artikler