Marlene og mumimamma

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2012: 132: 2122 – 4

  I Tidsskriftet nr. 18/2012, side 2122 skal tittelen lyde Marlene og mummimamma (ordet skal bokstaveres slik også to steder i det første avsnittet). På side 2123, 3. spalte skal stå:

  Overlege Anton Jervell, som hadde tatt initiativet, blandet seg ikke inn.

  Vi beklager feilene, de er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media