Lav risiko for leverkreft ved skrumplever

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Risikoen for hepatocellulært karsinom er liten, også ved levercirrhose, og kreftformen bidrar lite til den høye dødeligheten ved cirrhose.

  Pasienter med levercirrhose har høyere risiko for hepatocellulært karsinom enn normalbefolkningen. Mange pasienter med cirrhose blir derfor undersøkt for leverkreft.

  8 482 dansker med diagnosen levercirrhose ble identifisert på basis av opplysninger fra sykehusopphold i perioden 1993 – 2005 (1). Av disse utviklet 163 hepatocellulært karsinom. 5 734 cirrhosepasienter døde i løpet av studieperioden, hvorav 151 med hepatocellulært karsinom. Femårsrisikoen for leverkarsinom var 1,0 %, og femårsmortaliteten var 44 %. Bare 1,8 % av dødsfallene var relatert til leverkarsinom. For pasienter som ble fulgt opp av hepatolog, var femårsrisikoen 1,9 % og mortaliteten den samme som for resten av kohorten. Forfatterne konkluderer med at tett oppfølging av cirrhosepasienter med tanke på hepatocellulært karsinom neppe er kostnadseffektivt.

  – Oppfølging av cirrhosepasienter med tanke på leverkreft er komplisert og omstridt, sier professor Kristian Bjøro ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Man skal være forsiktig med å si at slik oppfølging ikke har noen hensikt. At hepatocellulært karsinom er sjeldent, også ved cirrhose, og bidrar lite til dødeligheten for gruppen som helhet, utelukker ikke at enkeltpasienter kan ha nytte av å få stilt diagnosen tidlig, sier Bjøro.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media