Graninproteiner i blodet ved hjerteinfarkt

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Konsentrasjonen av kromogranin A i blodet hos pasienter med akutt koronarsyndrom gir prognostisk tilleggsinformasjon til etablerte biomarkører for død.

  Proteinet kromogranin A skilles normalt ut av nevroendokrine celler. Det er en etablert biomarkør i diagnostikken av nevroendokrine svulster som småcellet lungekreft, feokromocytom og nevroblastom. Proteinet har imidlertid også betydning ved hjertesykdom, noe Helge R. Røsjø har funnet i sin doktoravhandling

  I sin studie av 1 268 pasienter med akutt koronarsyndrom viser han at høy konsentrasjon av kromogranin A i blodet ved hjerteinfarkt gir uavhengig informasjon om risiko for død i oppfølgingstiden hos disse pasientene. Kromogranin A-måling fanger opp alvorlig sykelighet som man ikke kan oppdage med de biomarkører som er tilgjengelig i dag, inkludert venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon, troponin T og pro-BNP.

  – Høy kromogranin A-konsentrasjon var også assosiert med mortalitet hos pasienter med stabil hjertesvikt, men ga ikke tilleggsinformasjon til etablerte biomarkører forteller Røsjø. – De beslektede proteinene kromogranin B og secretogranin II produseres i hjertet under sviktutvikling og konsentrasjon av disse proteinene økte i plasma ved hjertesvikt.

  Vår hypotese for den sterke prognostiske verdien av kromogranin A er at høy konsentrasjonen i blodbanen er et signal om kraftig aktivering av det adrenerge nervesystem og samtidig hjerteskade. Dette ønsker vi å avklare med kliniske studier ved Akershus universitetssykehus og eksperimentelle dyremodeller i samarbeid med Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Implikasjon for behandling er heller ikke avklart, og dette er noe vi vil ha søkelys på i tiden fremover, sier han.

  Disputas

  Helge Rørvik Røsjø disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 1.6. 2012. Tittelen på avhandling er The granin protein family in cardiac disease.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media