Fastlegens rolle ved kreftsykdom

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fastlegen kan ha en viktig rolle som støttespiller og medhjelper for pasienter med kreft – i tillegg til rollen som behandler og bindeledd mellom pasient og sykehus.

  Hva kan fastlegen bidra med når pasienten får kreft, og hva slags erfaringer har fastlegene med de ulike fasene av kreftsykdom – inkludert palliativ behandling i livets siste fase?

  – Vi har utforsket disse spørsmålene i 25 kvalitative intervjuer med fastleger. Legene fortalte om pasienter de hadde fulgt gjennom et sykdomsforløp, og sine erfaringer, sier May-Lill Johansen. Fastlegene var opptatt av å være pasientens nærmeste lege – også ved kreftsykdom, og ønsket å være den første legen pasienten kontaktet ved symptomer – uavhengig av hvor pasienten var i sykdomsforløpet. Fastlegene la vekt på at det er en forutsetning å kjenne pasienten, og gjerne også familien, sier Johansen.

  Fastlegene oppfattet seg som et bindeledd mellom pasienten og sykehuset. Fastlegen bidro med kliniske vurderinger og papirarbeid, og hjalp pasienten med å tolke og oversette informasjon fra sykehuset. Fastlegen var ofte en pådriver for å få ned ventetider.

  – Legen så det som en viktig oppgave å stå ved pasientens side gjennom sykdomsforløpet. Mange ønsket å ha kontakt med pasienten gjennom behandling og oppfølging i sykehus, men kunne være usikre på om pasienten hadde behov for dem, sier Johansen.

  – Fastlegene la vekt på å bli personlig kjent med pasienten før de skulle gi palliativ behandling til pasienten i hjemmet. I slike situasjoner var eksistensielle spørsmål ofte en utfordring. Å lindre smerter var enklere enn å være et lyttende og trøstende medmenneske for en som fryktet døden. Det personlige aspektet ved å være fastlege ble sett på som det mest utfordrende, men også det mest givende ved å være fastlege for pasienter med kreft, sier hun.

  Disputas

  May Lill Johansen disputerte for ph.d-graden ved Universitetet i Tromsø 31.8. 2012. Tittelen på avhandlingen er A doctor close at hand. A qualitative analysis of GPs’ work in cancer care.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media