En lovende denguevaksine

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I over 50 år har det vært forsket på vaksine mot dengueviruset. Nå har en tetravalent, rekombinant vaksine vist gode resultater i fase 2-studier.

  Omkring halvparten av verdens befolkning bor i risikoområder for denguefeber, og 50 – 100 millioner nye infeksjoner ses hvert år (1). Dengueviruset finnes i fire serotyper, hvilket har vanskeliggjort utviklingen av en vaksine. Etter langt tids forskning er det nå lovende resultater med en rekombinant, levende, svekket vaksine (CYD-TDV).

  Flere studier av sikkerhet og immunogenisitet er blitt gjennomført. I en randomisert studie fra Peru (2) var 94 % av de 199 vaksinerte barna seropositive mot alle serotyper denguevirus én måned etter siste vaksinedose, mot bare 39 % av de 99 barna i kontrollgruppen. Det var ingen alvorlige bivirkninger. I en annen studie med 317 barn, 187 ungdommer og 696 voksne fra Singapore ble det vist økende antistofftiter mot alle serotyper i alle aldersgrupper (3).

  Nå er også den første fase 2b-studien kommet (1). Friske thailandske barn i alderen 4 – 11 år ble randomisert til å motta denguevaksinen eller et kontrollprodukt (placebo/rabiesvaksine). Barna ble fulgt i 12 måneder etter siste dose. Alle med akutte febrile episoder i denne perioden ble utredet med bl.a. blodprøver for å påvise smitte med denguevirus. Totalt var det 134 virologisk bekreftede tilfeller av denguefeber, hvorav halvparten oppsto minst 28 dager etter tredje og siste vaksinedose. I vaksinegruppen var det 45 tilfeller per 2 522 pasientår, i kontrollgruppen 32 tilfeller per 1 251 pasientår. Dette betyr en vaksinerelatert reduksjon i påviste tilfeller (vaccine efficacy) på 30,2 % (95 % KI 13,4 – 56,6), samlet estimatet for alle fire serotypene. Vaksinen ga nærmest komplett beskyttelse mot serotype 4, men hadde dårlig beskyttelse mot serotype 2, noe som ga en lavere samlet beskyttelseseffekt enn forventet.

  – Dengueinfeksjon er en sjelden importsykdom i Norge, men på verdensbasis den hyppigste av alle myggoverførte virussykdommer, sier overlege Kristine Mørch ved Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer ved Haukeland universitetssykehus. Forekomsten av alvorlig dengueinfeksjon er økende.

  – Antistoffer mot én serotype kan trigge en uønsket forsterket immunrespons mot en annen serotype. Dette er hovedutfordringen ved utvikling av en vaksine mot sykdommen. Selv om det i denne studien ikke er påvist signifikant vaksineeffekt for alle serotyper, er den gunstige bivirkningsprofilen og det at det ikke ble observert økt forekomst av alvorlig denguefeber etter vaksinering lovende for videre vaksineutvikling, avslutter Mørch.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media