()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Endring av kurskravet i grenspesialiteten blodsykdommer

  Endring av kurskravet i grenspesialiteten blodsykdommer

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at kurskravet i  grenspesialiteten blodsykdommer endres. Endringen innebærer at det obligatoriske kurset «Maligne sykdommer, diagnostikk og behandling, inkludert stamcelletransplantasjon» skal erstatte de to obligatoriske kursene «Maligne blodsykdommer eksklusive maligne lymfomer» og «Allogen og autolog stamcelletransplantasjon» i spesialistutdanningen i blodsykdommer».

  Kurskravet i grenspesialiteten blodsykdommer endres og får følgende ordlyd:

  Endret krav til kursutdanning, obligatorisk fra 1. januar 2014:

  152 timer, herav 138 timer i følgende obligatoriske kurs:

  • Hematologi med hovedvekt på morfologi (27 timer)

  • Hemostase, blødningstilstander og tromboembolisk sykdom (30 timer)

  • Maligne lymfomer (16 timer)

  • Cytostatika (25 timer)

  • Maligne sykdommer, diagnostikk og behandling inkludert stamcelletransplantasjon (40 timer)

  I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

  Det nye kurskravet blir obligatorisk fra 1.1. 2014. Det gis anledning til å søke om spesialistgodkjenning i blodsykdommer på bakgrunn av gamle kurskrav, nye kurskrav eller en kombinasjon av disse, i en overgangsperiode t.o.m. 31.12. 2013.

  Endring av prosedyrelisten for indremedisin

  Endring av prosedyrelisten for indremedisin

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet godkjent endring av prosedyrelisten for spesialiteten indremedisin. Endringen innebærer at nyrebiopsi utgår fra prosedyrelisten samt at ekstern pacemaker overføres fra listen over prosedyrer som skal beherskes både i teori og praksis (kategori 1) til listen over prosedyrer legen skal ha fått demonstrert (kategori 2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media