Bly kan gi urinsyregikt

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Blymengder langt under antatt akseptable nivåer gir økt risiko for urinsyregikt. Dette viser en amerikansk studie.

Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix

Kronisk blyforgiftning har mange virkninger, bl.a. økte nivåer av urinsyre og økt risiko for urinsyregikt. I USA anses blynivåer i blod under 1,20 µmol/l hos voksne som akseptable.

I en stor populasjonsbasert studie som nylig er publisert i Annals of Internal Medicine, ble over 6 100 voksne personer over 40 år undersøkt for bl.a. blynivåer i blod og forekomsten av urinsyregikt (1). Forekomsten av urinsyregikt, diagnostisert av lege, var høyest (6,05 %) blant dem i høyeste kvartil av blynivå i blod (snitt 0,19 µmol/l) og lavest (1,76 %) blant dem i laveste kvartil (snitt 0,04 µmol/l). Etter justering for en rekke faktorer var høyeste kvartil av blynivå i blod assosiert med en nesten fire ganger høyere risiko for urinsyregikt og nesten dobbelt så høy risiko for hyperurekemi sammenliknet med dem i laveste kvartil.

– Denne studien tyder på at også blynivåer godt under det som i dag anses som akseptable, kan utgjøre en helserisiko, sier Sigbjørn Berentsen, som er seksjonsoverlege ved Haugesund sykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. – Høye blykonsentrasjoner i kroppen kan gi en rekke alvorlige bivirkninger, bl.a. nevrologiske og hematologiske (2).

Studien tyder på at det ikke finnes helt sikre nivåer for blyeksponering. Dette viser hvor viktig det er å redusere forekomsten av bly i miljøet, sier Berentsen.

Anbefalte artikler