Bly kan gi urinsyregikt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Blymengder langt under antatt akseptable nivåer gir økt risiko for urinsyregikt. Dette viser en amerikansk studie.

  Kronisk blyforgiftning har mange virkninger, bl.a. økte nivåer av urinsyre og økt risiko for urinsyregikt. I USA anses blynivåer i blod under 1,20 µmol/l hos voksne som akseptable.

  I en stor populasjonsbasert studie som nylig er publisert i Annals of Internal Medicine, ble over 6 100 voksne personer over 40 år undersøkt for bl.a. blynivåer i blod og forekomsten av urinsyregikt (1). Forekomsten av urinsyregikt, diagnostisert av lege, var høyest (6,05 %) blant dem i høyeste kvartil av blynivå i blod (snitt 0,19 µmol/l) og lavest (1,76 %) blant dem i laveste kvartil (snitt 0,04 µmol/l). Etter justering for en rekke faktorer var høyeste kvartil av blynivå i blod assosiert med en nesten fire ganger høyere risiko for urinsyregikt og nesten dobbelt så høy risiko for hyperurekemi sammenliknet med dem i laveste kvartil.

  – Denne studien tyder på at også blynivåer godt under det som i dag anses som akseptable, kan utgjøre en helserisiko, sier Sigbjørn Berentsen, som er seksjonsoverlege ved Haugesund sykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. – Høye blykonsentrasjoner i kroppen kan gi en rekke alvorlige bivirkninger, bl.a. nevrologiske og hematologiske (2).

  Studien tyder på at det ikke finnes helt sikre nivåer for blyeksponering. Dette viser hvor viktig det er å redusere forekomsten av bly i miljøet, sier Berentsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media