Syntetisk cannabis

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere fremsto flere pasienter som beruset. Det ble tatt urinprøver til rusmiddelscreening, men ingen rusmidler ble påvist. Senere innrømmet en av pasientene at de hadde røykt noe han kalte «kjemisk hasj» og ga personalet en pose med grønne, krydderliknende blader. Vi mottok disse for kromatografisk-massespektrometrisk analyse og fant at de inneholdt pentylnaftoylindol, også kalt JWH-018.

  JWH-018 er et syntetisk cannabinoid. Det stimulerer cannabinoidreseptorer i hjernen og gir en cannabisliknende rus. De siste fem årene har JWH-018 og andre cannabisliknende stoffer vært til salgs på Internett, emballasjemessig kamuflert som røkelsesprodukter og badesalt i små metallposer under produktnavn som eksempelvis Spice, Aroma, K2 og Silver. Opprinnelig trodde man produktene besto av psykoaktive plantedeler, men dette er senere blitt avkreftet. Rusen forårsakes av syntetiske høypotente stoffer – i vårt tilfelle altså JWH-018 – som er sprayet utenpå de tørkede plantene.

  De syntetiske cannabinoidene representerer en ny og alvorlig rustrend (1). Psykoser, hjerteinfarkt og avhengighet er beskrevet hos brukerne. Langtidseffektene er ukjente. Stoffene er dessverre blitt populære i rusmiljøene fordi de er lett tilgjengelige, billige og ikke lar seg påvise med tradisjonell rusmiddeltesting. De påstås i tillegg å være naturlige, trygge og lovlige, men er i realiteten syntetiske, farlige og i de fleste tilfeller ulovlige.

  Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media