LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Å spørre om lov til å publisere pasientens historie skaper tillit. Frykten for å rippe opp i gamle sår eller få nei er overdreven

Er det mamma?

Legevakt eller fastlege?

Pasienter til fastleger med lange pasientlister bruker legevakten mindre enn pasienter til fastleger med korte lister. Også fastlegens kjønn, alder og etnisitet påvirker bruken av legevakt. Dette kommer frem av data fra legevaktleger og rundt 4 100 fastleger. Fastleger bør bedre tilgjengeligheten for dem som trenger akutt helsehjelp. Fastleger, mange av dem med innvandrerbakgrunn, utfører nesten halvparten av alt legevaktarbeid.

Fastlegepasienters bruk av legevakt

Omega-3-fettsyrer – både mat og medisin

Fet fisk og marine omega-3-fettsyrer synes å beskytte mot utvikling av hjertesvikt og kan redusere dødeligheten hos hjertesviktpasienter. Vi får i oss slike fettsyrer både som mat, kosttilskudd og legemidler. Randomiserte studier er derfor vanskelige å gjennomføre og resultatene vanskelige å tolke.

Omega-3-fettsyrer – både mat og medisin

Fisk og omega-3-fettsyrer ved hjertesvikt

Syntetiske cannabinoider

Produkter som inneholder syntetiske cannabinoider, gir en cannabisliknende rus og kan være betydelig mer potente enn cannabis. Slike produkter, som kan kjøpes over Internett som «lovlig cannabis», er nå klassifisert som narkotika, også i Norge. Angst, psykose, hjerteinfarkt og dødsfall er rapportert fra utlandet.

Syntetiske cannabinoider – effekt og forekomst

Syntetisk cannabis

Judisiell døgnobservasjon

Når en gjerningsperson har symptomer eller atferd som gjør det vanskelig å avgjøre om vedkommende er tilregnelig eller ikke, kan de psykiatrisk sakkyndige be om judisiell observasjon under innleggelse i et psykiatrisk sykehus. Observasjonen kan gi et bedre grunnlag for deres vurderinger. Helsepersonellets roller under observasjonen er annerledes enn ved ytelse av helsehjelp, og observanden er ikke å anse som pasient.

Judisiell døgnobservasjon etter straffeprosessloven §167

Anbefalte artikler