Fremragende om menneskets embryologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Schoenwolf, Gary C.

  Bleyl, Steven B.

  Brauer, Philip R.

  Larsens human embryologi

  643 s, ill. København: FADL''s Forlag, 2012. Pris DKK 700

  ISBN 978-87-7749-599-1

  Boken er oversatt til dansk fra den fjerde utgaven av den klassiske Larsen’s Human Embryology. Det er en lærebok hvor forfatterne behandler de viktigste og mest relevante kliniske aspektene av embryologi, og gir innsikt i nyere forskning. Målet er å formidle en forståelse for prinsippene i fosterets utvikling, som kan brukes i diagnose, behandling og forebygging av medfødte misdannelser.

  Målgruppen er alle som er interessert i menneskets embryologi og tidlig utvikling av organer, men først og fremst medisinstudenter.

  Av de 18 kapitlene omhandler seks generell embryologi, og ti spesiell embryologi. Alle kapitlene begynner med et oversiktlig sammendrag av innholdet. Forfatterne beskriver temaene klassisk, anatomisk embryologi, molekylære, embryologiske aspekter, inklusiv kunnskap fra forskningslaboratoriet, og klinisk relevans med patologiske, anatomiske aspekter. Det omfattende bildematerialet består av mikroskopiske bilder av embryoer og organer under utvikling, pent fargelagte tegninger som til dels gir et tredimensjonalt inntrykk av embryonale prosesser, og tabeller og bilder av individer med medfødte utviklingsavvik.

  Det er viktig at embryologien blir levendegjort gjennom en sammenlikning med klinisk arbeid. Kunnskap om embryologiske prosesser kan ofte gi bedre innsikt i forståelsen av medfødte sykdommer som studenten senere møter i den kliniske hverdagen. I avsnittene kalt Fra klinikken gir man mange gode eksempler på slike kliniske tilstander og relasjonen til patoembryologiske prosesser, det vil si embryologiske utviklingsavvik, gjerne med forklaringer fra molekylærembryologien. I de forskjellige kapitlene finnes det også avsnitt med «kliniske smaksprøver». Det dreier seg om kasuistikker som illustrerer slike sammenhenger på en glimrende måte, noe som må være spesielt inspirerende for en medisinstudent som skal lære seg et veldig teoretisk fagområde.

  Jeg etterlyser som ved alle andre embryologilærebøker, en sterkere tilknytning til sonoembryologien, et klinisk fagfelt som ble introdusert for 20 år siden. Leger bruker til daglig ultralyd for å vurdere meget tidlige svangerskap, og man har gjennom studier samlet erfaring med in vivo-embryologi (1). Det er for eksempel velkjent blant gynekologer at figur 6.6 på side 177 ikke er korrekt, chorionhulen oblitererer ikke mellom ukene fire til åtte, men først ca. én måned senere (2).

  For tiden bruker man flere engelske lærebøker på norske universiteter, og Larsen’s Human Embryology er en av dem. En dansk oversettelse gjør det enklere for norske studenter å tilegne seg fagstoff fra et vanskelig fagfelt. Larsens human embryologi er en fremragende embryologilærebok og meget godt egnet for den studerende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media