Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Thyra-prisen 2012 til Arne Heilo

  Thyra-prisen 2012 til Arne Heilo

  Arne Heilo (f. 1946), spesialist i medisinsk radiologi ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, har fått Thyra-prisen 2012. Heilo tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1970 og ble godkjent spesialist i radiologi i 1980.

  Thyra-prisen deles ut av Norsk Thyreoideaforbund, er på 10 000 kroner og gis til en som fremmer interessene til personer med sykdom i skjoldkjertelen, thyreoidea. Formålet med prisen er å spre kunnskap og forståelse om de forskjellige thyreoideasykdommene og om situasjonen for de respektive pasientgruppene.

  Et utdrag av begrunnelsen for tildelingen lyder som følger: «Arne Heilo er en pionér innenfor ultralyddiagnostikk i Norge, spesielt innenfor intervensjonsultralyd.

  De siste 10 – 15 årene har Heilo engasjert seg sterkt i undersøkelse og behandling av thyreoideasykdommer. Internasjonalt har bruk av ultralydundersøkelser i diagnostikk av skjoldbruskkjertelen blitt sentralt. Arne Heilo så dette tidlig og har bidratt til å utvikle, forbedre og heve standarden i diagnostikken. Han har dessuten bidratt sterkt til tverrfaglig samarbeid med både patologer, cytologer og klinikere. Med sin enorme kompetanse og sine personlige egenskaper har han vært en av drivkreftene i oppbyggingen av Cancer thyreoidea-programmet ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet, og senere også Aker sykehus.

  Heilo så at mange pasienter med kreft i skjoldbruskkjertelen hadde gjennomgått titalls operasjoner for å fjerne lymfeknutemetastaser i halsen. I 2004 innførte han et nytt behandlingsalternativ for små lymfeknuter med metastaser, nemlig ultralydveiledet etanolinjeksjon.

  Arne Heilo har satt spor etter seg både nasjonalt og internasjonalt som en av de fremste innen ultralyd og thyreoideasykdom.»

  Cupido-prisen 2012 til Benestad og Almås

  Cupido-prisen 2012 til Benestad og Almås

  Professorparet Esben Esther Pirelli Benestad (f. 1949) og Elsa Almås, Norges to første og foreløpig eneste professorer i sexologi, har mottatt Cupido-prisen 2012 for sitt virke og for utvikling av sexologistudiet ved Universitetet i Agder.

  Benestad tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1976.

  Juryen ga følgende begrunnelse for tildelingen: «Vinnerne tildeles Cupido-prisen for sin pionerinnsats ved utviklingen av det sexologiske fagområdet i Norge. De skal også hedres for å ha utviklet sexologistudiet ved Universitetet i Agder til et kraftsenter som tilfører sårt tiltrengt sexologisk kompetanse til by og bygd.»

  Årets nominerte er blitt foreslått av Cupidos egne lesere og av medlemmer i Cupido Club, medlemmer i Cupido Panel, Cupidos redaksjon og tilknyttede medarbeidere, medlemmer av Norsk forening for klinisk sexologi samt tidligere prisvinnere. Dette er andre gang Cupido-prisen deles ut.

  Prisen gis til en person eller organisasjon som gjennom sitt arbeid og virke har brakt det sexpositive frem i lyset, som har opplyst og informert, som har vært pioner eller som har sprengt grenser på en positiv, konstruktiv og åpen måte, og som har vist oss seksualitetens muligheter, viktighet og gleder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media