Grundig oppdatering om Alzheimers sykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hampel, Harald

  Carrillo, Maria C.

  Alzheimer’s disease

  Modernizing concept, biological diagnosis and therapy. 193 s, tab, ill. Basel: Karger, 2012. Pris CHF 67

  ISBN 978-3-8055-9802-6

  Siden Alzheimers sykdom først ble beskrevet i 1906 har det skjedd en voldsom utvikling i kunnskapen om sykdommen. De siste tiårene har forskning på biologiske årsaker til sykdommen økt kraftig, noe som gjenspeiler seg i de nyeste diagnostiske kriteriene og utviklingen av nye, mulige behandlingsmetoder.

  Alzheimer’s disease inngår i serien Advances in Biological Psychiatry, om biologiske aspekter ved psykiatriske sykdommer. Gjennom ti kapitler oppdateres leseren grundig om genetikk, kliniske kriterier, biomarkører i spinalvæsken, MR og PET-scan, farmakologisk behandling og forskningsmetodikk ved biologisk, psykiatrisk forskning. Hvert kapittel er skrevet av eksperter og forskere innen feltet, og alt er redigert av to ledende eksperter. Kapitlene er bygd opp som oversiktsartikler, med innledende sammendrag og avsluttende referanseliste. Referanselistene er omfattende og oppdaterte, med mange referanser fra 2011.

  Hvert kapittel står på egne bein og kan leses uavhengig av de andre. Språket er godt og flytende, og kapitlene er inndelt i underkapitler som strukturerer innholdet. Det er flere tabeller, men bare noen få figurer. Kapitlene er tilgjengelige elektronisk bak en betalingsmur. Målgruppen anser jeg å være klinikere og forskere med bakgrunnskunnskap om demens og Alzheimers sykdom, men også andre leger og medisinstudenter som ønsker en grundig oppdatering om sykdommen, vil finne boken interessant.

  Problemet med skriftlig formidling av kunnskap i medisinen er at innholdet ofte er utdatert ved utgivelsestidspunkt. Dette er løst forbilledlig her ved at boken er bygd opp som enkeltstående oversiktsartikler, og hver artikkel er oppdatert hver for seg. På den andre siden er faren for gjentakelser en av ulempene ved en slik løsning, noe man heller ikke her har unngått. Likevel er mitt inntrykk at den redaksjonelle redigeringen av kapitlene har vært relativt stram, slik at dette ikke ødelegger for totalinntrykket. Jeg vil likevel anbefale leseren å lese boken i porsjoner eller som enkeltartikler, da det likevel ikke er naturlige overganger mellom kapitlene. Særlig kapitlene om diagnostiske kriterier, biomarkører i spinalvæske og MR og PET-scan, i tillegg til kapitlet om farmakologisk behandling, er interessante og lærerike.

  Boken er satt med tekst i full sidebredde, og personlig synes jeg at det hadde vært lettere å lese teksten om den hadde vært satt opp i to kolonner.

  Alzheimer’s disease er en flott samling artikler som gjør leseren klokere, samtidig som artiklene vekker nysgjerrigheten til å lese mer. Boken vil ikke erstatte lærebøker, men vil være et nyttig supplement og en oppdatering for dem som allerede har kunnskap om sykdommen. Mange vil ha glede av å lese den.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media