Oppdatert og god lærebok om kreft hos barn

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stevens, Michael C. G.

  Caron, Hubert N.

  Biondi, Andrea

  Cancer in children

  Clinical management. 6. utg. 400 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 85

  ISBN 978-0-19-959941-7

  Nå foreligger sjette utgave av denne læreboken som første gang ble publisert i 1975. Redaktørene har, som tidligere, knyttet til seg fagfolk som er eksperter innen sine fagområder, og som alle har gjort et omfattende arbeid for å oppdatere den nye utgaven. Spesielt er alle fremskritt som er gjort innen kreftbiologi, og vår forståelse av kreftstamceller, vekstregulering, genregulering og epigenetiske forandringer i relasjon til målrettet behandling, godt omtalt. Som i tidligere utgaver er alle aspekter av kreft hos barn godt beskrevet, og nyvinninger innen diagnostikk og behandling er inkludert. Når det er relevant, er flere behandlingstilnærminger omtalt.

  Kapitlene er oversiktlige, og det er enkelt å finne frem. Teksten er kortfattet og presis og er derfor ikke så omfangsrik som i andre større lærebøker, men den er likevel like faktaorientert. Med en langtidsoverlevelse på nærmere 80 % har oppfølging og senbivirkninger fått en sentral plass. Det faktum at det bare er 20 % av verdens barn som har tilgang til behandling som gir 80 % overlevelse, er også viet adekvat omtale. Her er også forholdene i middel- og lavinntektsland, og hvordan man kan utvikle samarbeidsprogrammer for behandling og oppfølging i disse landene, beskrevet.

  Layouten er tiltalende, boken er innbundet med hardcover, og papirkvaliteten er god. Figurene og tabellene er oversiktlige, og det er en oppdatert referanseliste til hvert kapittel.

  Jeg kan anbefale boken på det varmeste til alle i målgruppen, som først og fremst er barneleger, onkologer, kirurger og nevrokirurger med ansvar for behandling av kreft hos barn, men også alt annet fagpersonell med interesse for kreft hos barn og som trenger en ny, oppdatert, oversiktlig lærebok eller ønsker et praktisk oppslagsverk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media