Fra sans til opplevelse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Henshaw, John M.

  A tour of the senses

  How your brain interprets the world. 272 s, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2012. Pris USD 30

  ISBN 978-1-4214-0436-3

  John Henshaw er professor i «Mechanical Engineering» ved Universitetet i Tulsa. I A tour of the senses beskriver han sanseprosessene fra stimulus og sansning til persepsjon.

  I første del, Stimulus, gir Henshaw et godt eksempel. Han forteller om en grønn skjorte som han gikk med en gang da han foreleste, og som han først tok på seg i sterkt lys på baderommet. Men da han gikk med den i det fluorescerende lyset i auditoriet, var den rett og slett snørrfarget. Bølgelengden i lyset bestemmer vår oppfatning av omgivelsene.

  «Cleaning molecules» benyttes i salgsavdelinger for parfyme. Nesen har luktreseptorer for surt, salt, søtt og bittert. Forfatteren belyser hvorledes vi kan måle sanseinntrykkene. Tekniske forklaringer er for eksempel vellykket til å forklare hva som avgjør om en spesiell bil er god å kjøre («ride quality»).

  I den andre delen, Sensation, viser forfatteren hvorledes stimuli ledes gjennom nervene. Mekanismene ved syn og hørsel beskrives i detalj. Henshaw snakker gjerne om forhold som kan relateres til matlaging. Knapt 1 % av de 25 000 genene i det humane genom er knyttet til lukt. De kunstige søtstoffene har stor industriell betydning. Senomix er et San Diego-basert foretagende, der smakstestingen er automatisert. Ved genetisk prosjektering av den humane neseslimhinnen fremstilles en bestemt type kunstige smaksreseptorer. Ved å tilsette et fluorescerende stoff og måle intensiteten, kan man analysere styrken av kunstige søtstoffer.

  I de to første delene beskriver han den teknisk-kjemiske delen av sansefysiologien. Jeg opplevde disse to delene som praktiske eksempler på hvorledes man ved hjelp av teknisk ingeniørkunst har kommet frem til nye metoder som har med hverdagslivet å gjøre, fra fargetrykk til lukt og smak, fra seismografer til hvorledes vi påvirkes av lys og lyder.

  I den tredje delen, Perception, er perspektivet endret. Persepsjon er det sentrale elementet. Henshaw forsøker å forklare hjernefysiologiske mekanismer fra undersøkelser på pasienter med perseptuelle problemer. Denne delen er mindre fullstendig, men vel verdt å lese likevel.

  Nevrologisk undersøkelsesmetodikk får god plass. Jill Taylor er en nevroanatom som fikk hjerneslag. I My Stroke of Insight forteller hun om bedring av synsfunksjonen opptil åtte år etter hun hadde hatt slag. Henshaw omtaler dette som «a mystical feeling of oneness with space that most of us could scarcely imagine.» Han bruker Oliver Sacks The Man Who Mistook His Wife for a Hat som en innfallsvinkel til prosopagnosi (manglende evne til å gjenkjenne ansiktstrekk) og automatisert datamaskingjenkjennelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media