Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Waleed Ghanima*
Dag Heldal
Geir E. Tjønnfjord
William Torjussen
Grete Lill Holt
Geir Tollåli
Erik Waage Nielsen
Ole-Lars Brekke
Thrina Loennechen
Roy Andre Lysaa
Trude Giverhaug
Ingebrigt Sylte
Lars-Eirik Mathiesen
Jarle Aarbakke
Lene Solheim
Erik Andrew
Dag Jacobsen
Rasmus Lossius
Karl O. Nakken

Tema

Ingvard Wilhelmsen

Kommentar og debatt

Johan N. Bruun
Arild Mæland
Preben Aavitsland
Gunnar Oland
Odd Skjelbred
Øystein Vik
Monika Karlsen
Even Lærum
Erik L. Werner

Nyheter og reportasjer

Stine Bjerkestrand Nesje
Eivind Meland
Anders Bærheim
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Ellen Juul Andersen
Gunstein Instefjord
Per Kristian Sundnes