Retningslinjer for akutte korsryggssmerter

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Even Lærum omtaler i Tidsskriftet nr. 8/2002 (1) de nylig publiserte retningslinjer for håndtering av akutte korsryggssmerter (2). Vi vil komme med følgende bemerkninger til disse retningslinjene:

  Muskelrelaksantia (Somadril er det eneste vi kan finne i Felleskatalogen) har etter vårt syn ingen plass i behandlingen av akutte, subakutte eller kroniske rygg- eller isjiassmerter. Vår erfaring er at pasientene ikke rapporterer effekt, og i tillegg gir det tilvenning og virker som et kronifiseringmedikament.

  Det samme kan sies om paracetamol kombinert med opioid (Paralgin forte eller Pinex forte), med unntak for noen dagers bruk ved helt akutte sterke smerter.

  Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID-preparater) har dokumentert effekt ved nociseptiv smerte, for eksempel postoperative smerter. Det er vår erfaring at indometacin eller diklofenak har god effekt sammen med andre preparater (se nedenfor) ved isjias. Det er videre vår erfaring at NSAID-preparater har god effekt ved akutt ryggkink, ev. kombinert med paracetamol. Det er få artikler som omhandler effekten av NSAID-preparater ved ryggplager og isjias, og vi tillater oss her å stille spørsmål ved anbefalingen fra Norsk Ryggnettverk (2). Er effekten av paracetamol evaluert i kliniske studier?

  Kombinasjonsbehandling ved akutte korsryggssmerter er etter vår mening 1 g paracetamol sammen med en middels dose NSAID-preparater tre ganger daglig. Ved isjias vil indometacin 150 mg kombinert med paracetamol 1 g ⋅ 3 og levomepromazin 5 – 20 mg (Nozinan) om kvelden ha effekt, eventuelt kombinert med opioidpreparater (Paralgin forte, Pinex forte) eller tramadol i noen få dager.

  Retningslinjene fra Norsk Ryggnettverk (2) bidrar dessverre ikke til å fjerne kronifiseringsmedikamentene Paralgin forte, Pinex forte og Somadril. De verdsetter ikke plassen til NSAID-preparater som medhjelpere i plagereduksjonen og evaluerer ikke levomepromazin som et adjuvans uten tilvenningsfare.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media