Ledelse i helsevesenet

Artikkel

Boken skal være til hjelp for ledere i helsevesenet. Forfatteren har bakgrunn som forsker og underviser innen ledelse. Eksemplene er stort sett fra National Health Service, i og utenfor sykehus, men problemene er velkjente.

Forfatteren tar utgangspunkt i den økende oppslutning om prinsippene for kunnskapsbasert medisin. Hun mener at måten å tenke på er ønskverdig også innen ledelse.

Boken er delt inn i sju kapitler som oppsummeres i korte sammendrag og forslag til ”how to improve”. Det er flere gode eksempler i egne tekstbokser. ”Evidence-based management” defineres som ”The conscientious, explicit and judicious use of current best evidence in making decisions”, eller som ”primarily an attitude of mind”, som viser seg i en spørrende tilnærming. Planlegging, organisering, monitorering og implementering er viktig i god ledelse, men blir ofte neglisjert. Oppmerksomhet på kunnskapsbasert ledelse kan gi nytt fokus på hvordan disse vanlige problemene kan takles. Det gis tips om læringskilder med denne oppfordringen: ”Be willing to think that you may be wrong, unlike a surgeon’s comment on his colleagues: ”Often wrong, but never in doubt.”” Organisasjonskulturen påvirker mulighetene for å drive kunnskapsbasert ledelse. Aktiv innhenting og utveksling av informasjon, oppfordring til spørsmål og motforestillinger, evne til å lytte, samt interesse for læring og ønske om forbedring er viktige verdier.

Jeg åpnet boken med skepsis. Alt som gir seg ut for å være kunnskapsbasert medisin er ikke nødvendigvis bra. Boken vil skuffe dem som ønsker en systematisk oversikt over forskning om ledelse. Jeg likte den fordi den er upretensiøs, praktisk og spørrende. Ledere som ønsker å stille seg selv og sin organisasjon noen spørsmål for å gjøre jobben bedre, kan finne inspirasjon og nyttige tips.

Signe Flottorp

Avdeling for helsetjenesteforskning

Sosial- og helsedirektoratet

Anbefalte artikler