Abdominal radiologi

Artikkel

Denne klassikeren innen abdominal radiologi foreligger nå i femte utgave. Siden førsteutgaven i 1976 er boken blitt oversatt til flere språk. Målgruppen for denne meget rikt illustrerte boken er leger under utdanning i medisinsk radiologi samt radiologer som til daglig arbeider med diagnostisk abdominal radiologi.

Bokens 17 kapitler gir en grundig innføring i diagnostikken av intraabdominale inflammatoriske og neoplastiske sykdommer. De mange illustrasjonene viser radiologiens muligheter dersom man ”bare” er i besittelse av grundige kunnskaper. Mens den første utgaven nesten utelukkende inneholdt konvensjonelle røntgenbilder (med unntak av et par ultralyd- og CT-bilder), så har spesielt CT nå fått en bred plass. Dette er naturlig som følge av den sentrale rollen CT har fått innen abdominal diagnostikk. Derimot er det sparsomt med ultralyd- og MR-bilder. De mange anatomiske illustrasjonene er til stor hjelp for forståelsen av radiologiske funn.

For knappe 25 år siden fant jeg førsteutgaven så fascinerende at jeg hadde vanskeligheter med å legge boken til side før den var ferdiglest. Jeg er også nå imponert over boken og de instruktive illustrasjonene som viser hvor viktig små ”detaljer” kan være for riktig diagnostikk. Men det er lettere å legge boken til side i dag. Noe av grunnen er selvsagt at undertegnede er blitt eldre og ikke lenger er under utdanning. Men mer detaljerte funn ved nyere modaliteter (spesielt CT) og større volum har gitt den nye utgaven mer preg av en oppslagsbok som er tyngre å lese systematisk.

Konvensjonell diagnostikk har fortsatt en sentral plass i boken. For drøye 20 år siden hadde dobbeltkontrastundersøkelser av ventrikkel og colon en sentral plass i utdanningen, mens de i dag etter innføringen av nyere radiologiske modaliteter har liten status. Opplæring og kunnskap innen disse undersøkelsesmetodene er dessuten blitt betydelig redusert som følge av at endoskopien har overtatt mye av diagnostikken. Yngre kolleger kan derfor ha vanskelig for å verdsette de mange glimrende konvensjonelle illustrasjonene.

Boken anbefales for utdanningskandidater i medisinsk radiologi og for kolleger som til daglig arbeider med diagnostisk abdominal radiologi. Boken bør finnes ved alle større røntgenavdelinger.

Per Skaane

Røntgenavdelingen

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler