Hudkontakt til besvær

Artikkel

Det finnes ikke altfor mange didaktiske lærebøker innen emnet kontaktreaksjoner i huden. Emnet er dertil også ganske trangbodd innenfor den generelle allergologien. Det er derfor ekstra gledelig at denne klassikeren av en bok er kommet i tredje utgave. Antall sider har økt med en tredel siden første utgave for ni år siden, og avspeiler en rask utvikling i faget.

Bokens tittel uttrykker en kontaktindusert inflammasjon i huden og er en dekkende tittel for bokens innhold. Kontakteksemer vil naturlig nok utgjøre den største gruppen av slike reaksjoner.

Med i alt 59 bidragsytere til de 22 kapitlene kunne man kanskje frykte et sammensurium av emner, men her har redaktørene virkelig lyktes i å føye dette sammen til en helhet, som har en gjennomgående klinisk nerve. Boken innledes med et historisk tilbakeblikk over fagets begynnelse, og avslutter med en verdensvid liste over navn og adresser til dem som har spesiell interesse for fagfeltet.

Boken har 218 illustrasjoner, 134 tabeller og 109 utmerkede foto, nærmest samtlige i farger. Der er kapitler om patogenese, epidemiologi, dermatotoksikologi, klinikk og, ikke minst, detaljert gjennomgang av relevante eksponeringer, både i arbeid og i fritid.

Det som gjør boken høyst aktuell, er vektleggingen av praktiske aspekter rundt utførelse og tolking av epikutantesten (”eksemtest”, ”lappetest”), som er den test som benyttes for å fange opp kontaktallergiske reaktiviteter i huden.

Forfatterne har også, heldigvis, streifet innom relaterte emner som eksempelvis ikke-eksematøse kontaktreaksjoner, straksallergiske reaktiviteter og reaksjoner på lokale legemidler.

I en tid med stor oppmerksomhet på psykososialt stress, savnes kanskje en kort gjennomgang av det lille man vet, eller ikke vet, om hvordan psykisk stress, via mediatorer, påvirker huden. Kanskje noe på siden av bokens tittel, men likevel vil emnet være velkomment for dem av oss som arbeider med yrkes- og miljødermatologiske problemstillinger. Stress endrer hudens uttrykk, og pasienter påfører seg selv hudlidelser som respons på stress.

Bokens kliniske bredde gjør den leseverdig for alle de leger som måtte ha spesiell interesse for hvordan huden, som biologisk organ, responderer på miljøstimuli. Boken er skreddersydd for hudleger, også under utdanning. Tilsvarende bør den, etter mitt skjønn, være obligatorisk for arbeidsmedisinere.

Jan-Øyvind Holm

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler