Sykehjemmet som medisinsk institusjon - et fatamorgana?

Harald A. Nygaard Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 8/2002, side 824, siste avsnitt skal stå: I denne sammenheng er det interessant å merke seg at mens Helsedepartementet svekker sykehjemmenes status som medisinske institusjoner ved å overlate ansvaret til Sosialdepartementet, gir Statens helsetilsyn uttrykk for en mer differensiert bruk av sykehjem til langtidsopphold som er medisinsk begrunnet (15).

Anbefalte artikler