Laserbehandling i dermatologien

Artikkel

Dette er en velskrevet lærebok om dermatologisk laserbehandling. Den vil være velegnet for helsepersonell som ønsker en innføring i dette fagfeltet.

Boken innledes med et eget kapittel som omtaler selve prinsippet for hvordan laserlyset genereres. De forskjellige begreper defineres og interaksjonen laserlys/vev diskuteres. Det er et eget kapittel for sikkerhet og hvilke forholdsregler som bør tas ved laserbehandling. Deretter diskuteres de forskjellige kliniske anvendelser av laser innen dermatologien. Det er egne kapitler for behandling av vaskulære lesjoner, pigmenterte lesjoner og tatoveringer og økt hårvekst. De forskjellige lasertyper som anvendes omtales detaljert, også med angivelse av anbefalte energimengder som bør brukes.

Det er et eget kapittel om CO₂-laser og Erbium Yag-laser innen dermatologien, der også de mer kosmetiske behandlinger omtales (skin resurfacing). Fotodynamisk behandling (PDT) får stadig økende anvendelse innen hudfaget og både lokal og systemisk behandling omtales.

Boken gir en kortfattet, velskreven oversikt over temaet. Den inneholder mange illustrasjoner som viser resultatet av en behandling før og etter utførelsen. Flere av disse illustrasjoner har en overraskende dårlig kvalitet og dette trekker helhetsinntrykket ned.

Nils-Jørgen Mørk

Hudavdelingen

Rikshospitalet

Anbefalte artikler