Vaskulær tilgang for dialyse

Artikkel

Boken henvender seg til alle som håndterer pasienter med vaskulær tilgang for dialyse. Den kan ansees som en oppdatert lærebok. Ingen referanser er nyere enn 1999. Den er svart-hvitt illustrert med bilder og skisser. Enkelte bilder er uskarpe. 25 forfattere står bak. Vaskulær tilgang for dialyse er livsnødvendig for dialysepasienter. For kirurger og nefrologer er ikke dette alltid like enkelt å få etablert.

Boken er systematisk oppbygd gjennom 16 kapitler. Via dialysens historie settes leseren inn i teknikker og muligheter for akutt kateterbasert vaskulær tilgang. Deretter følger en gjennomgang av patofysiologien bak graftokklusjon, særlig ved PTFE-graft. Så følger et eget kapittel om varighet av graft.

Kirurger som leser boken fra perm til perm, og som brenner etter å vite hvor de skal legge snittet for sin neste AV-fistel, må finne seg i å gjennomgå et kapittel om tunnelerte langtidskatetre, et kapittel om infeksjoner, inklusive deres epidemiologi, diagnose og behandling og et detaljert kapittel om forutsetningene for å lage en velfungerende AV-fistel, før de finner ut at forfatterne ikke har vektlagt snittføringen i det hele tatt. Derimot vil kirurgen, etter å ha kommet så langt i boken, ha oppdaget at han eller hun har lært en hel del om karkirurgi generelt og AV-fistel kirurgi spesielt. Før forfatterne gir en strategi for å forutse dysfunksjon av de vaskulære tilgangene, gis en nøye fremstilling av teknikker og resultater ved overarmsgraft. De siste kapitler omhandler radiologisk, trombolytisk og kirurgisk behandling av shuntsvikt. Før boken avsluttes med et kapittel om den farmakologiske basis for å forhindre shuntsvikt, gjennomgås problemstillingen vaskulær tilgang hos barn i detalj.

Jeg savner noen ord om pasientopplevelse, særlig fra barna. Dette bør det komme mer om i fremtiden.

Alt i alt er boken velskrevet, behagelig å lese og svært detaljert. Den inneholder alle momenter som er nødvendig for å vurdere hvordan disse pasientene skal behandles. Den anbefales derfor til alle institusjoner som behandler disse pasientene og bør leses av alle karkirurger og nefrologer.

Per Erling Dahl

Avdeling for hjerte-lunge-karkirurgi

Universitetssykehuset Nord-Norge

Tromsø

Anbefalte artikler