Notiser

Artikkel

Pasienter vil ha velkledde leger

Pasienter flest foretrekker at legen de går til er velkledd, viser en undersøkelse foretatt ved Stanford University (Arch Dermatol 2002; 138: 463–6). 275 pasienter mellom 24 og 60 år har sagt hva de mener om legers kjønn, rase, utseende, klesstil og annet, og konklusjonen er klar: En velkledd lege gir inntrykk av å være nøyaktig og forsiktig.

Et mer sjuskete utseende gir derimot signaler om likegyldighet og uryddighet. De aller fleste pasientene brydde seg verken om legens kjønn, rase eller alder. Mer enn en tredel mente at mannlige leger bør unngå parfyme, åpne skjorter, langt hår, hestehale og ørepynt. Mer enn en av fire mente at kvinnelige leger bør bruke skjørt, kjole eller dressbukser. En av fire mente at joggesko og sandaler burde unngås av legene. Basert på studiens resultater bør helsepersonell ha på seg navneskilt, hvit frakk og finsko, og de bør unngå dongeribukser, tresko og sandaler når de er på vakt, mener forskerne som stod bak undersøkelsen.

Mobbing av leger under utdanning

Mange yngre leger i England opplever mobbing under utdanningen, ifølge en studie publisert i siste nummer av BMJ (2002; 324: 878–9). 37 % av legene som har svart på et spørreskjema hadde selv opplevd mobbing det siste året, mens hele 84 % hadde vært vitne til minst én episode der det forekom mobbing. Resultatene baserer seg på en spørreskjemaundersøkelse sendt til 1 000 respondenter. 594 besvarte skjemaet. Respondenten ble presentert for en definisjon av mobbing og ble bedt om å svare på om de hadde opplevd mobbing selv og om de hadde vært vitne til at andre ble utsatt for dette. Svarte og asiatiske leger ble oftere mobbet enn hvite og kvinnelige leger oftere enn menn. I definisjonen av mobbing inngår for eksempel det som oppleves som urettferdig kritikk, verbale og ikke-verbale trusler og diskriminering på grunn av rase eller kjønn. Funnene må tolkes med forsiktighet siden responsraten er lav, og undersøkelsen baserer seg på rapportering av selvopplevd mobbing, påpeker forfatterne.

Nyheter på e-post

Vil du motta e-post med nyheter som publiseres på www.legeforeningen.no? Oppe til høyre på åpningssiden finner du teksten Abonnere@. Klikk på denne, og skriv inn e-postadressen du ønsker å motta nyheter på. Sidene oppdateres med én til tre nyheter hver dag, men kun utvalgte artikler sendes ut på e-post. Nyhetene produseres av Tidsskriftets nyhetsredaksjon og Legeforeningens ansatte.

Apotek kan utstede Schengen-attester

Apotekene kan nå utstede attesten som kreves for å ta med narkotiske legemidler på reise til Schengen-land. Attestordningen har vært gjeldende siden Norge ble med i Schengen-samarbeidet i mars i fjor. Da ordningen ble innført, bad Legemiddelverket pasientene om å kontakte legene for å få denne attestenutstedet.

Flere leger reagerte fordi de følte seg dårlig informert om ordningen. I praksis har det vært Legemiddelverket som har utstedt attesten det siste året, skriver Legemiddelverket i en pressemelding.

Helsedepartementet har nå inngått en avtale med Norges Apotekerforening som innebærer at apotekene overtar denne oppgaven fra 15. april 2002. Attestene utstedes mot et gebyr. Eksempler på legemidler man bør ha med attest for: Flunipam, Rohypnol, Sobril, Stesolid, Valium, Vival og legemidler som inneholder morfin eller petidin, samt legemidler som Ritalin og Dexedrine. Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland og Østerrike er med i Schengen-samarbeidet.

Mer informasjon om Schengen-samarbeidet finnes på Legemiddelverkets nettsider (www.legemiddelverket.no).

Anbefalte artikler