Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Ingunn Muus Vågeskar Om forfatteren
Artikkel

Avdeling for patologi, Sykehuset i Vestfold

utvides til tre år av utdanningen i relasjon til spesialistregler gjeldende t.o.m. 31.12. 2004 (hoved- og sideutdanning). I henhold til omredigerte spesialistregler i patologi godkjennes avdelingen for fire år av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 20.3. 2002.

Anbefalte artikler