Hospiceavdeling fikk «Det nytter»-prisen

Hans Petter Fosseng Om forfatteren
Artikkel

Prisen premierer nyskapende arbeid innenfor helse- og sosialsektoren. Avdelingsoverlege Bettina S. Husebø mottok prisen på vegne av Hospiceavdelingen ved Bergen Røde Kors Sykehjem (1).

Bettina S. Husebø

Pionerinnsats

– Hospiceavdelingen har fremvist en pionerinnsats som viser vei for god eldreomsorg og smertelindring, sa helseminister Dagfinn Høybråten ved utdelingen 4. april.

Banebrytende innsats for de svakeste, gamle og alvorlig syke ligger til grunn for utdelingen. Innsatsen er gjennomført ved sykehjem uten tilførsel av ekstra ressurser. Juryen vektlegger også at opplæringen og undervisningen ved avdelingen gir ringvirkninger for sykehjem over hele landet, og dokumentasjon, forskning og undervisningsmateriell av høy kvalitet er produsert.

I juni 2000 opprettet Bergen Røde Kors Sykehjem i samarbeid med Bergen kommune og bydelene en egen hospiceavdeling med åtte sengeplasser. Avdelingen tilbyr vurdering, behandling og lindring av sykdommen og plagsomme symptomer, kommunikasjon til pasient og pårørende, vurdering og diskusjon av medisinske og etiske utfordringer, tilpasset pleie, omsorg, aktivitet og fysikalsk behandling, sjelesorg og oppfølging ved dødsfall.

13. gang

«Det nytter»-prisen, som ble delt ut for 13. gang, er et samarbeid mellom Helsedepartementet, Sosialdepartementet og Kommunenes Sentralforbund. Prisen var på 100 000 kroner og et trykk av kunstneren Per Kleiva. Fem andre nominerte mottok også priser for sitt arbeid.

Anbefalte artikler