Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Medisin og vitenskap

Arild Mangschau
Bjørn Bendz
Jan Eritsland
Sindre Stavnes
Carl Müller
Magne Brekke
Nils-Einar Kløw
Nils-Einar Kløw
Bjørn Bendz
Jan Eritsland
Pavel Hoffman
Sindre Stavnes
Knut Haakon Stensæth
Edmund Søvik
Magne Brekke
Arild Mangschau
Svein Ivar Bekkelund
Ole Grønli
Stein Harald Johnsen
Theis Tønnessen
Erik Carlsen
Jan Berstad
Sigri Undseth
Reidun Kunz
Anne-Kristine Schanke
Sidsel Christensen
Stein Andersson
Bjørn Karlsen
Christian A. Vedeler
Ole Andreas Hovda
Kjell-Morten Myhr
Jostein Kråkenes
Christian A. Vedeler
Bjørn-Erik Kristiansen
Andy Jenkins
Yngvar Tveten
Bjørn Karsten
Øystein Line
Anneli Bjöersdorff
Vidar Ormaasen
Arne Broch Brantsæter
Eli Weberg Moen
Aira Bucher
Nina Sorknes
Kristin Lundqvist
Karin Rønning

Tema

Kommentar og debatt

Anders Østrem
Svein Høegh Henrichsen
Magne Nylenna
Stein Vaaler
Kjell-Olav B. Svendsen
Kristian Furuseth
John-Arne Skolbekken
Hans Petter Aarseth

Nyheter og reportasjer

Ragnhild Ørstavik
Anne Luise Kirkengen
John Nessa
Nina Husom
Nina Husom

Fra foreningen

Ellen Juul Andersen