Reversibilitetstesting med oxis

Anders Østrem, Svein Høegh Henrichsen Om forfatterne
Artikkel

I Lunger i praksis er vi opptatt av at allmennlegene blir flinkere til systematisk testing av røykere og pasienter med tung pust eller mistenkt obstruktiv lungesykdom med spirometri.

Vårt budskap er at alle astmatikere over sju år må testes med spirometri før og etter inhalasjon av raskt virkende β₂-stimulator. Vi mener at alle burde ha krav på at man i hvert fall forsøker å stille diagnosen også ut fra objektive kriterier. Det er viktig i forhold til behandlingen å klare å skille mellom astma og andre sykdommer med nedsatt lungefunksjon. Vi er således glade for at industrien tar initiativ for å hjelpe legene med praktisk å kunne utføre en reversibilitetstest. En positiv test vil kunne avklare diagnosen.

Stor er derfor vår forbauselse over at AstraZeneca markedsfører bruk av oxis som testpreparat. Dette vil vi advare mot. Reversibilitetstesten er en standardisert diagnostisk test der man gjør en spirometri som gjentas 15 minutter etter innånding av en korttidsvirkende β₂-agonist.Testen er internasjonalt standardisert med salbutamol og terbutalin som testsubstans. Vi finner det ikke dokumentert at oxis gir samme diagnostiske presisjon som de andre testsubstansene, og vil advare mot fare for feiltolking av resultatene og dermed risiko for feildiagnostisering dersom testen ikke utføres med de substansene den er utviklet for. Vi vil derfor advare mot bruk av oxis som testsubstans ved reversibilitetstesting.

Det er viktig at ikke allmennpraktikerens diagnoser bygger på mindre pålitelige tester enn de som er beskrevet i internasjonale handlingsprogrammer for astma.

Anbefalte artikler