Dramatisk helseutvikling i Russland og Baltikum

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Sekretariatet i aksjonsgruppen for Østersjø-samarbeidet består av Harald Siem, Line Brøystad og Andreas Skulberg. Foto T. Sundar

Det sier Harald Siem, lege og sekretariatsleder for aksjonsgruppen som er drivkraften i Østersjø-samarbeidet. Rapporten som aksjonsgruppen la frem før jul, gir en dyster beskrivelse av folkehelsen i Russland og de tre baltiske land (5).

I Russland falt den forventede levealderen for menn dramatisk, med opptil åtte år, i perioden 1988–94, en utvikling uten sidestykke i fredstid. De viktigste årsakene er et kraftig økt alkoholforbruk og et høyt tobakksforbruk, kombinert med dårlig hygiene og ernæring, samt økende forekomst av hjerte- og karsykdommer. Den største syndebukken isolert sett antas å være alkoholkonsumet, som er flerdoblet blant menn i alderen 20–60 år. I 1994 kunne bare en av to russiske menn som var 20 år gamle, forvente å leve til de ble 60 år.

I 1990-årene har antall tuberkulosetilfeller i Russland og Østersjø-området gått opp med 40 %. De tre baltiske land har nå verdens høyeste forekomst av multiresistent tuberkulose. Spredningen er særlig alarmerende i fengslene. Nye rapporter tyder på at 10 % av de 1,1 millioner fangene i russiske fengsler har aktiv tuberkulose.

– Tuberkuloseepidemien er en alvorlig trussel mot folkehelsen og vil kunne få alvorlige konsekvenser for både den sosiale og den økonomiske utviklingen. En viktig grunn til dette er at sykdommen sprer seg først og fremst blant unge mennesker i sin mest produktive alder, sier Harald Siem.

Han sier at det man frykter mest i Russland og de baltiske landene, er at multiresistent tuberkulose skal spre seg i en stadig større del av befolkningen som er HIV-positiv. Kombinasjonen HIV og tuberkulose er spesielt dødelig, og kan føre til at smittespredningen eskalerer ytterligere. Siem påpeker også at kostnadene forbundet med å behandle tuberkulosesyke i Vest-Europa er det mangedobbelte av prisen i Øst-Europa.

De siste årene har HIV-epidemien eksplodert i Øst-Europa. Harald Siem opplyser at antall nye HIV-tilfeller i Russland er doblet på ett år. Insidensen av andre alvorlige infeksjonssykdommer som hepatitt B og syfilis har også gått kraftig opp de siste årene.

Anbefalte artikler