Organtransplantasjoner hos barn

Artikkel

I Norge blir 25 – 30 barn transplantert hvert år, omtrent halvparten av dem beinmargstransplantert. 10 – 15 barn blir hvert år organtransplantert i Norge, de fleste med nyre eller lever, færre med hjerte, meget sjelden med lunge. Tynntarmstransplantasjon er ennå ikke utført i Norge. Alle organtransplantasjoner foregår ved Rikshospitalet. Etter som årene går, vil stadig flere barneavdelinger komme i kontakt med barn som skal transplanteres eller har vært transplantert.

Denne boken gir en oversikt over organtransplantasjoner hos barn, og er en oppdatert oversikt over et område som stadig øker i viktighet, også fordi man blir bedre til å behandle problemer og komplikasjoner ved denne inngripende behandling. Bokens redaktører er alle sentrale i nyre-/levertransplantasjonsomsorgen i USA og så godt som alle forfatterne er amerikanere. Som i annen medisin er det nasjonale og regionale særtrekk og ikke alt som står skrevet er metoder som brukes i vårt land.

Boken er bygd opp med to innledningskapitler der man drøfter forhold som er felles for all klinisk transplantasjon: immunsystem, rejeksjon og toleranse, immunsuppressive medikamenter og infeksjoner. I de fem neste kapitlene drøftes spesielle forhold som er relevante for nyre-, lever-, hjerte-, lunge- og tynntarmstransplantasjon.

Selv om det er ca. 60 forfattere til de forskjellige kapitler i boken, har hovedredaktørene klart å holde en relativt enhetlig stil i boken, med klart språk, god layout og en del klargjørende illustrasjoner og kurver. Til hvert kapittel foreligger en rekke oppdaterte referanser til spesiallitteratur. Meget imponerende er det at forlaget klarer å utgi en såpass fyldig bok med så mange forfattere og med en solid innbinding til bare 400 danske kroner.

Ikke bare prisen gjør at jeg synes denne boken kan være en nyttig oppslagsbok i de fleste barneavdelinger i Norge. Boken er relativt lettlest og kan gi så vel ferdigutdannede barneleger som barneleger i utdanning og annet helsepersonell en oversiktlig introduksjon til et emne som ikke blir lettere med årene. Boken kan også gi mulighet for fordypning i disse emner og kan bidra til at man får større innsikt i biologien ved organtransplantasjoner.

Eirik Monn

Barneklinikken

Rikshospitalet

Anbefalte artikler