Redaktøren svarer:

Magne Nylenna Om forfatteren
Artikkel

Det er vanskelig for redaksjonen, og umulig for leserne, å forstå Ulvestads reaksjon på de endringene som er gjort i dette manuskriptet før trykking. For å sikre rask publisering praktiserer vi ikke rutinemessig forfatterkorrektur av kronikker og debattinnlegg. Dette gir sjelden problemer, selv om også kronikker redigeres før publisering. I Ulvestads artikkel er et avsnitt i slutten av innledningen fjernet og noen enkeltord utelatt, blant annet på bakgrunn av fagfilosofiske vurderinger av manuskriptet. I Tidsskriftets tradisjon er vi vare for innledninger som forklarer hva som skal komme først, deretter og til sist i en artikkel, og mer eller mindre rutinemessig fjerner vi slike avsnitt. Selv ved ny sammenholdning av manuskriptet opp mot den trykte artikkelen er det vanskelig å se at dette har gitt en meningsendring, men vi kan selvsagt ikke gjøre annet enn å beklage om Ulvestad opplever dette som ”dramatiske endringar”. Det var definitivt ikke vår intensjon å forkludre budskapet hans – tvert imot. Illustrasjonene er lagt til for å knytte Ulvestads innlegg til de artiklene som han kommenterer, og fordi vi erfaringsmessig vet at artikler med illustrasjoner tiltrekker flere lesere enn artikler uten illustrasjoner.

Anbefalte artikler