Nytt ID-kort for leger

Artikkel

Nå kan du bestille det nye ID-kortet for leger i Legeforeningen. Det nye med ID-kortet i forhold til det gamle, er at ID-nummeret også er oppført på kortet. Kortet koster 200 kroner.

Du kan skrive ut søknadsskjemaet fra Legeforeningens Internett-sider (www.legeforeningen.no) under lenken Skjemaer og trykksaker. Kopi av norsk autorisasjonsbevis og foto skal legges ved den utfylte søknaden, og skjemaet sendes inn til: Legeforeningen, ID-kort, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Søknadsskjema fås også i Legeforeningens sekretariat, telefon 23 10 90 00, faks

23 10 90 10 eller per e-post: legeforeningen@legeforeningen.no

En annen mulighet er å stikke innom Legenes hus for å ta foto og få ordnet nytt ID-kort, men ring sentralbordet på forhånd for å avtale tid.

Anbefalte artikler