AstraZeneca svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det utarbeidede materialet gir legen mulighet for testing av luftveisreversibilitet. De som ønsker å bruke dette materiellet, kan selv velge testsubstans. For pasienter som senere er aktuelle for behandling med oxis, vil det imidlertid kunne være aktuelt for legen å benytte preparatet diagnostisk.

  Oxis virker etter 1 – 3 minutter (se preparatomtale), like raskt som for eksempel salbutamol (1). Oxis har også samme evne til å dilatere glatt muskulatur som korttidsvirkende β₂-agonist (2). Eneste forskjell er at oxis varer i minst 12 timer og har en bedre bivirkningsprofil (3, 4). Oxis gir derved samme presisjon når det gjelder rask luftveisdilatasjon som øvrige hurtigvirkende β₂-agonister.

  Lunger i praksis reiser en interessant problemstilling. Ved gjennomgang av de mange retningslinjer for diagnostisering av obstruktiv lungesykdom synes det imidlertid ikke å være konsensus om hvilke kriterier som gjelder for reversibilitetstesting. I de ulike retningslinjer er det bl.a. ikke enighet om hvilket inhalasjonssystem som anbefales og hvilken dose som skal brukes, og kriteriet for reversibilitet varierer mellom 12 % og 25 %. Hvordan responsen skal uttrykkes, er heller ikke avklart. Vi samarbeidet derfor med Granheim Lungesenter da prosedyren for reversibilitetstesting til dette materiellet skulle lages.

  Vi har inntrykk av at materiellet er blitt godt mottatt og at det oppleves som nyttig.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media