Hyperaktivitet sett innenfra

Artikkel

Leseren gis gjennom denne boken en sjelden anledning til et nært og gripende møte med Per Viggo, ti år og hyperaktiv. Vi følger guttens egne refleksjoner gjennom hans møter med omverdenen. For inni gutten, også kalt HyPer, oppleves alt litt annerledes.

Vi får ta del i HyPers egen beskrivelse av maurene som klør og kravler rundt om i kroppen, hans opplevelse av straffeleksene med 30 linjer hver dag som ingen egentlig skal lese og Rita Linns manglende effekt når HyPer gjemmer tablettene vekk på et hemmelig gjemmested under tungen.

Vi blir kjent med tvillingsøster Gro som har sluttet å snakke etter at pappa døde, mamma som ikke lenger rår med ham, men som samtidig ikke vil at han skal sendes langt vekk hjemmefra, mammas nye kjæreste Geir som til slutt får nok av den helvetes guttungen og flytter ut, og doktor Falk som ber mamma lyse med lommelykt i alle mørke kroker og hull i munnen etter jakt på Rita Linn.

På skolen vil ingen i klassen ha HyPer med i prosjektgruppe. Lærer Vera spør hvorfor han gjør jobben så utrivelig for henne og ikke kan oppføre seg som andre unger. Skoleadministrasjonen hevder hele tiden at begeret snart renner over, men hva da med en ny, stor bøtte? Pepete truer med å sende ham vekk idet de fastslår at han mangler forståelse for det sosiale spillet og kolliderer hele tiden med omgivelsene. Ole Spesial har gått på kurs og lært konsekvenspedagogikk gjennom straffelekser og skal lære HyPer impulskontroll gjennom ekstra gymtimer tidlig om morgenen for å få ut aggresjonen. Rektor Grå er den som gjennom tykke brilleglass gir HyPer et rom, stort og trygt nok, for en reise til pyramidenes land, Egypt.

Dette er en nær og vakkert skrevet bok som hele tiden er lojal overfor utgangspunktet; et hyperaktivt barns egen, og ikke nødvendigvis manglende, forståelse. Vi får ta del i et spennende, utfordrende og til tider morsomt møte med omgivelsene sett med guttens egne øyne. Om dette ikke fullt ut er en faglig korrekt bok, så gir forfatteren oss voksne; foreldre, lærere, spesialpedagoger og resten av hjelpeapparatet, en tankevekker i hva som, når alt kommer til alt, er det eneste bærende i møte med alle barn – empati, forståelse og respekt utfra barnets egne premisser.

Tretti linjer hver dag. HyPers Bok er en tankevekkende bok skrevet for voksne, men også en bok som kan bety mye for barn.

Trond H. Diseth

Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon

Barneklinikken

Rikshospitalet

Anbefalte artikler