Legeattest for liten lastebil til 1,4 millioner bilister?

Hans Petter Fosseng Om forfatteren
Artikkel

Fra og med 1. januar 2002 kreves førerkort klasse C1 for kjøretøy mellom 3 501 og 7 500 kilo. Hvis et førerkort klasse B som har et stempel for kjøretøy opp til 7 500 kilo ikke fornyes ved fremlegging av legeattest, vil førerkortet fra neste år bare gjelde kjøretøy opp til 3 500 kilo.

– De som bare har behov for vanlig førerkort klasse B for kjøretøy opp til 3 500 kilo, kan glemme hele saken og bare huske den vanlige gyldighetsdatoen for førerkortet, sier Tove Myrvang i Vegdirektoratet. – Men de som derimot ønsker å beholde rettigheten, må fremvise en gyldig legeattest innen årsskiftet.

Beklagelig

Terje Vigen i Legeforeningens helsepolitiske avdeling synes det er beklagelig at ordningen lanseres med en relativt kort overgangsperiode og relativt kort tidsfrist: – Siden dette kan gjelde svært mange burde staten ha innført en lengre overgangsperiode, slik at ikke så mange oppsøker legekontorene for å få legeattest innenfor et såpass kort tidsrom, sier Terje Vigen.

Vigen synes at det er greit at helsekravene for førere av kjøretøy over 3 500 kilo strammes inn, men han synes ikke at det bør ramme knappe ressurser i helsevesenet. På grunn av at helsekravene for slike kjøretøy er blitt de samme som for lastebil, må førerkortet fornyes hvert tiende år med legeattest. Vigen ser for seg en fare for køer ved legekontorene på samme tid om ti år fordi de fleste drøyer med slike fornyelser så lenge som mulig.

Helsekrav

Det vil bli sendt ut brev til alle dette gjelder, med informasjon om helsekravene som gjelder for førerkort klasse C1. Krav til helse og førlighet for denne førerkortklassen blir dermed de samme som for lastebil klasse C. Det settes blant annet krav til synsstyrke og synsfelt, i tillegg til andre helsekrav. Eksempler på slike krav er at bilfører ikke kan ha diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser kan ikke ha forekommet siste ti år, man kan ikke ha symptomgivende hjertesykdom, og bilfører kan ikke lide av en alvorlig sinnslidelse. Fullstendig informasjon om krav til helse og førlighet, og annen relevant informasjon, vil blant annet bli lagt ut på Internett og ved veikontorene.

1. juli 1999 ble det innført en egen prøve for å få førerkort i klasse C1, på lik linje med klasse C lastebil. – Sjekk vognkortet for å se om den har en tillatt totalvekt på over 3 500 kilo. Da må du ha førerkort i klasse C1, sier Tove Myrvang i Vegdirektoratet.

Anbefalte artikler