Ernæring for de minste

Artikkel

UNICEF fastslo i 1997 at omtrent halvparten av den økonomiske vekst i flere vesteuropeiske land fra 1790 til 1980 kan tilskrives bedre ernæring, bedre helse og sanitære forhold. Kostnadene ved dårlig ernæring er enorme. Denne boken er utarbeidet av Verdens helseorganisasjons regionale Europa-kontor i samarbeid med UNICEF. Den er laget særlig med tanke på å bedre ernæringsforholdene for barn i østeuropeiske og sentralasiatiske land, som tidligere tilhørte Sovjetunionen. Retningslinjer for spedbarnsernæring som praktiseres i disse landene skriver seg fra Sovjet-tiden og må ansees å være gammeldagse og insuffisiente.

Epidemiologiske data som presenteres viser skremmende høy spedbarnsdødelighet, høy forekomst av jernmangel og andre mangelsykdommer i disse landene sammenliknet med Vest-Europa.

Boken er ment som grunnlag for en god ernæringsstrategi for spedbarn og småbarn. Den presenterer ikke nye anbefalinger, men bygger på gjeldende retningslinjer i Storbritannia, EU-landene og i USA. De avviker ikke nevneverdig fra de norske retningslinjene fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.

De forskjellige kategorier av næringsemner omtales på en kortfattet og oversiktlig måte, og det gis gode råd for fremme av morsmelkernæring. Den inneholder The international code of marketing of breast-milk substitutes og relevante resolusjoner fra Verdens helseorganisasjon om dette tema.

Boken vil utvilsomt være til nytte for dem som arbeider med retningslinjer for spedbarns- og småbarnsernæring. Det gis en oppdatert gjennomgang av de forskjellige aspekter ved ernæringen i tillegg til en rekke interessante epidemiologiske data.

Gjermund Fluge

Barneklinikken

Haukeland Sykehus

Anbefalte artikler