Les mer om ...

Artikkel

Angioplastikk ved hjerteinfarkt

Primær angioplastikk ved akutt hjerteinfarkt er utført hos 100 pasienter ved Ullevål sykehus med få komplikasjoner. 95 pasienter oppnådde et godt angiografisk resultat. Bør koronar angioplastikk bli rutinemessig akuttbehandling ved hjerteinfarkt?

Hjarteinfarkt behandla med angioplastikk

Ett hundre pasienter behandlet med primær angioplastikk ved akutt hjerteinfarkt

Angiografiske resultater av primær angioplastikk ved akutt hjerteinfarkt

Syfilisscreening frarådes

Rutinemessig undersøkelse for syfilis i Nevrologisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø, i en tiårsperiode avdekket kun ett tilfelle av nevrosyfilis blant 8 710 pasienter.

Syfilisscreening av nevrologiske pasienter

Ulcus perforatum

Av 84 pasienter med ulcus perforatum som ble operert ved Ullevål sykehus, døde 13 i sykehuset. Letaliteten øker med tiden fra perforasjon til operasjon.

Ulcus perforatum

Flåttbåren sykdom

Flere sykdommer kan overføres via skogflått. To pasienter med flåttbåren encefalitt og to pasienter med human granulocytær ehrlichiose presenteres.

Human granulocytær ehrlichiose i Norge

Flåttbåren encefalitt i Norge

Barnesykdommer

Diagnostikk og behandling av metabolske sykdommer hos nyfødte og årsaker til astma hos barn drøftes, og 13 bøker om barn og ungdom omtales.

Medfødte stoffskiftesykdommer – raritetskabinett eller klinisk hverdag?

Metabolske sykdommer hos nyfødte – diagnostikk og behandling

Astma – en tilstand for vår tid, en tilstand i forandring?

Infeksjoner i sykehjem

Infeksjonsproblemene i sykehjem synes å være små. Blant 262 sykehjemsbeboere i Bærum hadde 8 % pågående infeksjoner og 3 % fikk antibiotikabehandling.

Infeksjoner og antibiotikabehandling ved sykehjem

Helse og politikk

Politikk er ikke annet enn medisin i stort, sa Rudolf Virchow. Sykdommer kan være markører både for sosiale problemer og for økonomisk ulikhet. I en krympende verden burde helseproblemer i Bangladesh, Baltikum og Irak bli stadig mer påtrengende også for oss.

Smittevern og politikk i Baltikum

Flåttbåren encefalitt i Norge

Fremveksten av infeksjonssykdommer – en konsekvens av ulikheter?

Tett befolket, fattig og vakkert

Helsesamarbeid som sikkerhetspolitisk virkemiddel

Sanksjonspolitikk er helsepolitikk

Anbefalte artikler