Gode helseråd om barn

Artikkel

Dagens foreldre har sjelden en bestemor i huset. Min bestemor hadde opplevd alle barnesykdommene, kunne trekke min oppmerksomhet bort fra øreverken og roe min mamma med at en del nattlig uro må påregnes når barna er syke. Dessuten ser det ut til at dagens bestemødre også har fått den moderne uro i seg, slik at også bestemor tenker det verste når hun har ansvar for barnebarnet som er sykt.

Ethvert moderne hjem har minst én legebok med omtale av de mange muligheter for sykdom som kan vederfares også våre minste. Denne boken fra Nasjonalforeningen for folkehelsen er en samling av 51 artikler valgt ut fra Helsenytt for alle– hjemmenes fagblad for gode helseråd. Hver artikkel er intervjuer med kjente spesialister, men med journalistens grep på språk og lettfattelig fremstilling. Bare sjelden blir det litt vanskelig å forstå hva spesialisten (psykiateren) mener. Bilder og illustrasjoner er velvalgte og understreker teksten. Jeg hadde gjerne sett enda flere! Papir og layout er delikat og innbindingen så solid som en slik bruksbok krever.

Boken spenner over de fleste vanlige sykdommer og helseproblemer. Det blir en del gjentakelser om ulike allergiske tilstander. Selv om sorgkapitlet er meget godt, kunne jeg tenkt meg en artikkel rundt dette med familien i krise og bearbeiding av kriser, selv om noe av dette blir omtalt i andre kapitler. Jeg savner omtale av forebygging av ulykker og viktige trygderettigheter. Jeg savner også en forklarende oversikt over hvordan man finner frem til barnevernet, PP-tjeneste, familiekontor og liknende med en smule avklaring av hva deres oppgaver består i.

Det er en glede å se de mange henvisninger til helsestasjon og allmennleger i denne boken. Enhver helsestasjon bør skaffe seg minst 15 eksemplarer til kontinuerlig utlån til barneforeldre. De fleste låntakere vil vel da finne ut at de vil ha sitt eget eksemplar.

Ole Bjørn Herland

Kongsberg

Anbefalte artikler