Kronisk smerte hos barn

Artikkel

Boken inngår i serien Progress in Pain Research and Management som utgis av The International Association for Study of Pain (IASP), og er basert på et internasjonalt forum om pediatrisk smerte, holdt i Canada i 1998.

Dette er ingen lærebok, men en samling oversiktsartikler som tar for seg utvalgte temaer innen smerteforskning hos barn og enkelte kliniske smertetilstander. Målet er fremfor alt å vise til at nyere forskningsresultater gir økt innsikt i smertetilstander hos barn og kan bidra til bedre behandlingsprinsipper. 15 forskjellige internasjonalt kjente forskere og klinikere har skrevet totalt 11 artikler.

Bokens redaktører viser til hvor vanskelig det er å studere smertetilstander hos barn, og at man må benytte til dels andre behandlingsprinsipper enn hos voksne. Betydningen av en tverrfaglig tilnærming poengteres. De første artiklene gir en oversikt over hva som er kjent ved mekanismene ved kronisk smerte og nervesystemets utvikling. Videre refereres det til basalforskning på smertemekanismer hos rotter som gir økt forståelse for smertemekanismene hos nyfødte barn. Anna Taddio som er velkjent for sitt forsøk med Emla på gutter som skulle omskjæres, tar for seg effekten av tidlig smertepåvirkning på smerteopplevelse senere i livet.

De klinisk orienterte artiklene omhandler nevropatisk smerte hos barn, smerter ved sigdcelleanemi, residiverende hodepine, smerter i skjelett- og muskelsystemet og en oversikt over farmakoterapi ved langvarig smerte.

De mer psykososiale aspekter ved smerteopplevelsene omhandles i kapitlene om forskning på residiverende magesmerter og smerteopplevelser og kjønnsforskjeller.

Temaene og innfallsvinklene er nokså forskjellige. Her finnes artikler som er av størst interesse for anestesileger og smerteteam. Pediatere vil klart ha utbytte av å lese de klinisk orienterte artiklene. Barnepsykiatere vil ha utbytte av artikkelen om residiverende magesmerter. Noen stor leserkrets vil ikke denne boken få, men den kan bidra til økt innsikt i kroniske smertetilstander hos barn.

Bibbi Madsen

Barneklinikken

Haukeland Sykehus

Anbefalte artikler